Antagningskrav Idrott

För att antas vid Älvsby folkhögskolas idrottsutbildningar ska du bedriva din idrott på nivån att du tävlar regelbundet. Du har ambitionen att via tävling och träning utvecklas och förbättras inom din idrott. Olika individer befinner sig på olika nivåer i sin utvecklingstrappa. För oss är inte resultat det viktigaste utan det är din vilja, ambition och driv för att nå din nästa nivå och utveckling som är viktig.