Information om Coronaviruset från Älvsby folkhögskola!

Vi befinner oss i en ovanlig situation som är svår att överblicka. Vi kan inte idag se vilka konsekvenser spridningen av Covid-19 får på sikt men vi känner ett stort ansvar i att agera efter bästa förmåga.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är mycket hög risk för samhällsspridning av det nya coronaviruset. Folkbildningsrådet har kommit ut med information där vi som folkhögskola gör bedömningar utifrån myndigheternas rekommendationer. I och med detta har rektor enhetsledare gått in i höjd beredskap och kommer finnas tillgängliga per telefon dygnet runt för sina medarbetare från och med nu (den 16/3).

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer, regeringens riktlinjer samt UD:s reserekommendationer.

  • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har förkylningssymtom att avstå sociala kontakter för att undvika att smitta andra. Efter det att man är symtomfri ska man avstå social kontakter ytterligare två dagar.

Den 17/3 rekommenderar regeringen att all vuxenutbildning tills vidare ska ske på distans.

  • Vi följer den rekommendationen och från den 18/3 så sker all vår undervisning på distans. Upplägget av studier kommer att variera och delges via ansvariga lärare till just den elevgruppen/eleven.

Utöver det inför vi egna restriktioner som är följande:

  • Rektor och enhetsledare kommer att skicka hem personal och deltagare som kommer till skolan med ovanstående symptom
  • Personer i vår personalstyrka som har nedsatt immunförsvar eller är i andra riskgrupper ska snarast ta en kontakt med sin närmaste enhetsledare för dialog
  • Vi utför inga tjänsteresor utanför Norrbottens och Västerbottens län, vilket är ett beslut som i första hand gäller till och med 19/4.
  • Vi kommer att stärka upp arbetslaget städ med personal och se över städrutiner
  • För personer som har varit ute och rest gör vi riskbedömningar regelbundet. Ska du resa utanför Norr- och Västerbotten ska du meddela detta till närmaste enhetsledare.
  • Närmaste enhetsledare kommer kontakta samtliga personer som idag är hemma på grund av sjukdom.

Vi kommer kontinuerligt besluta om det blir en förändring av öppethållande i verksamhet. Vi kommunicerar eventuella förändringar till deltagarna via SchoolSoft, FirstClass, mail och skolans hemsida.

Köket är nu stängt! Det betyder då självfallet att vår lunchservering är stängd.
Vår catering är fortfarande igång.
Läs mer om köp av matlådor och utkörning av dem här
Till våra kursdeltagare så fortgår utskick av middag men kvällsfika ställs in. Vid eventuella förändringar av restriktioner och kundunderlag kommer nya beslut att fattas.

Här är länkar med mer information:

https://www.krisinformation.se/

Ulf Karlsson
Ulf.g.karlsson@alvsbyfolkhogskola.nu
070-370 20 41

Rektor Älvsby folkhögskola