Idrottslinjen

Älvsby folkhögskola ger dig som är över 18 år möjlighet att kombinera träning inom längdskidåkning, orientering, skidorientering och paraskidåkning med studier eller arbete. Vi individanpassar kursen och kan ta emot sökande med olika träningsbakgrund.

Vi ger dig goda förutsättningar för att du ska känna dig motiverad, lära dig mer om dig själv som idrottsutövare och växa som människa. Stor vikt läggs vid att du utvecklas inom din idrott samtidigt som du får kunskap inom träningslära, mental träning, idrottsfysiologi, teknik etc.
Idrottslinjen är en deltidskurs (50%) som innebär i genomsnitt 10 timmars schemalagd träning per vecka. Idrottslinjen kan kombineras med andra studier såsom folkhögskolestudier eller distanskurser på universitet, högskola eller arbete, se mer information nedan.

Studietakt: Deltid 10 timmar/ vecka (50 %). Möjlighet till heltidsstudier som är 20 timmar/vecka på skolan samt studietid hemma finns om du väljer att kombinera med andra folkhögskoleämnen.
Kurslängd: från 1 termin och längre.
Studiestödsnivå (CSN): För utbildningar på grundskole- eller gymnasienivå. Rätten till studiemedel och inackorderingstillägg kan se lite olika ut. Träning tillsammans med studier av ämnen som ger gymnasiebehörighet är studiemedels- och inackorderingsberättigande. Övriga kombinationer får prövas för det enskilda fallet.
Kurstid 2021/22:
Hösttermin: 2021-08-23 – 2021-12-21
Vårtermin: 2022-01-10 – 2022-06-10
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri
Serviceavgift tillkommer. Läs mer här
Kostnader för resor med skolans buss, mat och logi vid läger tillkommer. Kurslitteratur, material och spåravgift betalar deltagarna själva.
Ansökan: Gör du här
Sista ansökningsdag
: 14 juni. I mån av plats kan vi anta deltagare som söker senare.
Antagningsvillkor: Antagning sker utifrån speciella idrottskrav, läs mer här samt i förekommande fall skolans antagningsvillkor för allmän kurs
Antagningsbesked: lämnas innan 1 juli
Kursansvarig:
 Monica Johansson
Telefon: 070-567 40 99
E-post: monica.johansson@afhs.nu

 Idrottslinjens kursinnehåll

 • Tränarledd träning schemaläggs med i genomsnitt 10 timmar per vecka.
 • Enstaka veckor sker intensivare träningsverksamhet med bl.a. läger.
 • Idrottsteori
 • Tävlingar

 Idrottslinjens kursplan

 • Teoretisk och praktisk utbildning inom skid- och/eller skidorienterings- och/eller orienteringsteknik både på barmark och snö.
 • Idrottsfysiologi
 • Vallning
 • Teknikutveckling med filmanalys
 • Tester
 • Tävlingsförberedelser och genomförande
 • Lägerverksamhet

Heltidsstudier/andra kombinationer

 • Du har möjlighet att kombinera idrottslinjen med folkhögskolans övriga kursutbud med upp till 10 timmar per vecka. Grunden är de ämnen som ger gymnasiebehörighet. Här kan du välja utifrån de kunskaper du behöver förkovra dig i men du kan även ha en målsättning att klara av att skaffa dig ett folkhögskoleomdöme som kan förbättra möjligheterna att ta sig in på önskad universitetsutbildning.
 • Idrottslinjen kan även kombineras med studier inom idrottsvetenskap men även bland våra övriga inriktningar som möbelrenovering eller olika kyrkliga utbildningar.
 • Ett tredje alternativ är att kombinera idrottslinjen med studier kopplade till distansundervisning vid universitet och högskola.

Studieomdöme från folkhögskola
Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem. När du läser allmän kurs kan du förutom grundläggande högskolebehörighet få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Studerande som har intyg om behörighet och ett studieomdöme från folkhögskola utgör en egen urvalsgrupp vid ansökan till högskola och universitet.