Asylrätt och aktuella frågor inom asyllagstiftningen

Anmäl dig här senast den 19 januari 2018.

Kursdagen riktar sig till dig som, i ditt arbete eller ideellt, möter asylsökande
och flyktingar.

Dagen kommer att innehålla en kort genomgång av asylprocessen och därefter aktuella frågor så som situationen för EKB t ex när det gäller gymnasiereglerna. Vad innebär de tidsbegränsade uppehållstillstånden? Genomgång av begränsningarna i möjligheterna till familjeåterförening. Det kommer också finnas tid för frågor, delande och diskussion.

Kursledare: Peter Varga, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, www.sweref.org
Datum och tid: 31 januari 2018 kl 09-16 00.
Plats: Älvsby folkhögskola
Kostnad: 250 kr, som faktureras efter kursen.
Anmäl dig här senast den 19 januari 2018.

Tider:
9.00                     Fika i matsalen
9.30                     Kursen startar
12.00                  Lunch
14.30                  Fika i matsalen
16.00                  Dagen slutar

Frågor?
Hör av dig till Matilda Wiklund, matilda.wiklund@afhs.nu eller 070-322 88 52