Auschwitz tur och retur 2018, en ledarutbildning

Svenska Kyrkans Unga i samarbete med Luleå stift och Älvsby folkhögskola inbjuder till en tematisk ledarutbildning för unga ideella ledare och anställda i församlingen.

Utbildningens pedagogiska arbete handlar om tro, ansvar, försoning och människovärde.
I auschwitzutbildningen använder vi Frälsarkransen och MOD-inspirerade övningar för bearbetning. Vad kan vi lära oss av Auschwitz idag och hur kan vi dela detta med andra när vi kommit hem till församlingen?  Med i bagaget från utbildningen kommer deltagarna förutom sina personliga erfarenheter och nya kunskaper att ha ett metodmaterial att använda i konfirmand- eller skolarbete.

I utbildningen vill vi lyfta fram:
> Att den historiska ”backspegeln” behövs för att förstå nutiden och forma framtiden.
> Att med detta omskakande historiska perspektiv bearbeta det kristna kärleksbudets betydelse för oss idag. (Matt 22:39; ”du ska älska din nästa som dig själv”)
> Att kristen tro öppnar perspektivet till att se varje människa som en bror eller syster.
> Att våra egna liv formas i mötet med andra människor.
> Att demokratins grundpelare är att vi tillsammans formar det goda samhället.

Utbildningen 2018 innehåller följande moment:
Första träffen: lördag 10/2 kl 10 – 16.00 på Älvsby folkhögskola
Seminariehelg 1: fredag 13/4 – söndag 15/4 på Älvsby folkhögskola.
Utresa 25/5 – 1/6
Seminariehelg 2: lördag 1/9 till söndag 2/9 på Älvsby folkhögskola.

Vem får delta?
Ungdomar 17+, som har ett ledaruppdrag i församlingen och anställda som gör detta som fortbildning. Utbildningen har 25 platser.  Unga ledare deltar i utbildningen tillsammans med en anställd kursdeltagare, från den egna församlingen eller i anslutning till annan församlings deltagare. Erfarenheten har visat att detta ger de unga ledarna bästa möjliga förutsättningar till att få omsätta kunskaper och erfarenheter in i sin ledarroll hemma i församlingen.
Är intresset stort kommer vi att ta hänsyn till ålder, kön och bostadsort vid urvalet av deltagare. Församlingar som ej deltagit tidigare i utbildningen har förtur.

Vad kostar det?
Deltagaravgiften inklusive egen insats är 8 500 kr för ledare från Luleå stift. Deltagarens egen insats görs upp med hemförsamlingen. En rekommendation är max 1 500 kr.
Resterande finansiering av kurskostnaden på totalt 15 000: -/deltagare ordnas genom olika fonder och projektmedel. Som anställd räknas det som en fortbildningsplats och då är avgiften 15 000 kronor.

Anmälan är stängd.

Mer information lämnas av:
Pär Parbring: par.parbring@svenskakyrkan.se
Matilda Wiklund: matilda.wiklund@afhs.nu

afhslogga

luleastift

Logga luleå


 

Film från 2016 års resa: