Bibel, lärande och undervisning

Välkommen till kursdagar om bibel, lärande och undervisning
– mötet med barn 0-13 år

Kursen är upplagd med två dygn på plats antingen i Älvsbyn eller Umeå .

Älvsbyn, Älvsby folkhögskola:
31/8-1/9 och 30/9-1/10 2021 i Älvsbyn.

Umeå, Tegs församling:
7-8/9 och 7-8/10 2021 i Umeå.

Tidsramar:
Kursen består av två kurstillfällen samt uppgifter att utföra i
mellanperioden.
Varje kurstillfälle startar dag 1 med lunch kl. 12:00 och avslutas dag 2 med lunch kl. 12:00.

Målgrupp:
Alla som i församlingen står i eller är på väg in i arbetet med
barn 0-13 år.

Mål:
Kursen ger kunskap och fördjupning kring bibel och undervisning med barn 0-13 år. Efter kursen har deltagarna fått mer insikt och inspiration kring lärande och undervisning med barn 0-13 år samt nya verktyg i den missionen. Kursen ger också intressanta möten och erfarenhetsutbyten med andra som står i liknande uppdrag.

Kursinnehåll:
Vi kraftsamlar kring undervisningsuppdraget. Kristen tro vill vara bärande och meningsfull i människors liv. Men i dag är trons verklighet känd,
upplevd och levd av allt färre. Hur kan kyrkan dela tro och liv idag i mötet med barn 0-13 år och deras familjer? Hur kan vi hitta en balans mellan
”katederundervisning” och ”feelgood-pedagogik”?
Tillfälle ges till föredrag och reflektioner kring dessa ämnen.

Medverkande:
Maria Berglund, stiftspedagog Luleå stift med flera.
Inger Nilsson, utbildningsledare vid Älvsby folkhögskola.
Medverkande kurstillfälle 1: Biskop Åsa Nyström Luleå stift, Jakob Wirèn ärkebiskopens teologiska sekreterare och författare till boken; Utmaningsdriven undervisning – Hur kyrkan kan dela tro och liv idag.

Kostnad:
900 kr för två kurstillfällen. Kost ingår men ej logi.

Boende:
Boende i Älvsbyn kan bokas på Älvsby folkhögskola med frukost;  kontakta Louise Viklund:
louise.viklund@afhs.nu
Boende i Umeå bokar du själv.

Arrangör:
Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola.

Kursledare/upplysningar:
Maria Berglund, 0910-72 57 16 maria.g.berglund@svenskakyrkan.se
Inger Nilsson, 070-316 82 78 inger.nilsson@afhs.nu

Ev mini- eller maxantal deltagare:
min 6/kurs, max 25/kurs

Anmälan:
Älvsbyn
Anmälan:
Umeå

Sista anmälningsdag 10 augusti.