Diakoner och präster i sociala medier 2018-03-22

Plats
Stiftsgården i Skellefteå

Tidsramar
09.30 – 16.00

Målgrupp
Personer i vigningstjänst (diakoner och präster) som använder sociala medier i sitt arbete eller funderar på att göra det.

Mål
Deltagarna ska känna sig bättre rustade att vara diakoner och/eller präster i sociala medier.

Program

09.30 Fika
10.00 Introduktion
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning
14.30 Fika
15.00 Fortsättning
16.00 Avslutning

Medverkande
Charlotte Frycklund, präst på redaktionen för sociala medier, kyrkokansliet
Emma Berkman, pressekreterare/kommunikatör, Luleå stift
Leif Viklund, lärare och kommunikatör, Älvsby folkhögskola

Kostnad
Ingen kostnad

Arrangör
Luleå stift i samarbete med Älvsby folkhögskola

Kursledare/upplysningar 
Emma Berkman, 0920-26 47 47, emma.berkman@svenskakyrkan.se

Anmälan till Stiftskansliet här
Senast onsdag 21 februari.