Flyktingarbetet i församlingen 2018

Luleå stift och Älvsby folkhögskola erbjuder nu kursen igen för hösten 2018, för att stötta församlingar i sitt arbete med flyktingar

Målgrupp:
Församlingsanställda som arbetar med ideella och flyktingar. Vid första tillfället ska helst arbetsledare delta. 

Syfte:
Att stärka församlingsanställda i deras arbete med ideella inom flykting – och integrationsområdet, genom att ge verktyg för att ha ett långsiktigt arbete. Kursen avser också att stärka församlingsanställda i deras arbete med idealitet och psykosocialt stöd.

Kursen innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och reflektioner. Mellanperioderna d v s tiden mellan kursens innedygn, sker i det lokala sammanhanget i församlingen inom respektive arbetsområden. Dessa uppgifter kan t ex vara observationer, att prova på det som lyfts under inneveckorna med mera. Kursen innebär obligatoriska innedygn och däremellan visst arbete via en utbildningsplattform på nätet.

Några av de områden som lyfts under kursen är den teologiska grunden för flyktingarbetet, grunderna i psykosocialt stöd, strategiarbete, stress och gränssättning, om att handleda ideella, integration och inkludering och att möta fördomar och intolerans.

Kursen är förlagd till Älvsby folkhögskola och består av tre kurstillfällen (lunch till lunch).
> Kurstillfälle ett är 13-14 september 2018.
> Kurstillfälle två är 11-12 oktober 2018.
> Kurstillfälle tre är 15-16 november 2018.
> Kursen följs upp med berörda församlingar i början av 2019.

Kostnad:
All undervisning är kostnadsfri. Vid varje kurstillfälle kostar maten 400 kronor.

Logi:
Betalas av kursdeltagarna och finns i mån av plats vid Älvsby folkhögskola eller Polar Hotell som ligger på gångavstånd till folkhögskolan.

Logi bokas:
> Älvsby folkhögskola: 0929-723 30 eller info@afhs.nu
> Polar Hotell: http://polarhotel.com/

Sista anmälningsdag:
27 augusti 2018

Anmälan:
Anmälan via länk här.
Frågor och upplysningar lämnas av
kursansvarig Matilda Wiklund: matilda.wiklund@afhs.nu
070-322 88 52