Förstå Förintelsen och agera idag för mänskliga rättigheter           

Förstå Förintelsen och agera idag för mänskliga rättigheter, är en ny utbildning för unga ledare i Svenska kyrkan i Luleå stift. Utbildningen ger en fördjupad kunskap kring Förintelsen och vad som ledde fram till den. Den vill stärka unga ledare i hur de kan arbeta för mänskliga rättigheter och mot fördomar och rasism i vardagen i Svenska kyrkan. 

Det finns även plats för två handledare totalt  så det kan ses som en fortbildning för personal som följer med.

Kursinnehåll:
– Faktakunskaper om Förintelsen med fokus på Auschwitz.
– Faktakunskaper om mänskliga rättigheter i dåtid och nutid.
– Digitala vittnesmål med överlevare från Förintelsen.
– Interaktiva övningar kring fördomar och rasism.
– Gemensamma samtal och erfarenhetsutbyten från det lokala sammanhanget och vardag som ung ledare.

Förträff 1: 24/2 2022
Digital förträff med deltagarna. Information, föreläsning, gruppsamtal.

Förträff 2: 25-26/3 2022
På Älvsby folkhögskola. Övningar, gemensamma reflektioner och samtal. Förberedelser för studieresan.

Studieresa: 25-28/5 2022
Tåg till Stockholm. Vi besöker Forum för levande historias museum, ser utställningar och får en guidad stadsvandring i Förintelsens spår. 

Anmälan är stängd!

Kostnad för församlingen per ungdom:
3500 kr. Då ingår kost och logi för kursen i Älvsbyn samt resa och logi under studieresan, men ej kost.

Kostnad för församlingen per handledare:
5000 kr. Då ingår kost och logi för kursen i Älvsbyn samt resa och logi under studieresan, men ej kost.

Kursledare:
Matilda Wiklund, Älvsby folkhögskola Sh/Hi lärare och tidigare kursansvarig för Auschwitz ledarutbildning.
Stefan Olofsson, präst i Svenska kyrkan.

Kontakt för frågor:
Matilda Wiklund matilda.wiklund@afhs.nu 070-322 88 52
Kontakt från Luleå stift: Åsa Wiik Sandlund asa.wiik.sandlund@svenskakyrkan.se