Förtroendevald – Mitt uppdrag i Svenska kyrkan

En utbildningsdag som vänder sig till alla förtroendevalda, såväl nya som erfarna. Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan vad innebär det och hur tar det sig uttryck?
Tillsammans med biskop och stiftsmedarbetare vill dela kunskap och erfarenhet kring Svenska kyrkan, vår historia och vårt uppdrag.

18 januari Älvsby folkhögskola

Program
09.30 Kaffe
09:45 Uppdraget som förtroendevald
12.00 Lunch
13:00 Forts uppdraget som förtroendevald
14:30 Kaffe
16:00 Hemfärd

Medverkande
Biskop Hans Stiglund. Utbildningsledare Åsa Björkman, organisationsutvecklare Katarina Wuopio

Ingen kursavgift utgår. Anmälan är nödvändig och sker till Stiftskansliet här
senast 20 dec

Vid återbud senare än en vecka före kursstart eller vid uteblivande, debiteras en avboknings-/administrationsavgift på 500 kronor

Arrangör Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola

Åsa Björkman
asa.bjorkman@svenskakyrkan.se
Tfn 0920-264738

Läs mer på Luleå stifts hemsida