Forumdag 26/8. Barn och unga. Om diakoni och undervisning

På grund av det läge vi har nu med Coronavirus så möts vi virtuellt istället till videomöte via våra datorer den 26 augusti. Mera information kommer.
Välkommen!

Anmälan till den 26 augusti gör du här

Tema:
Psykisk hälsa/ohälsa

Datum:
26 augusti 2020

Tidsramar:
09.00 – 12.00

Målgrupp:
Alla som i sin tjänst möter barn och unga i församlingar i Luleå stift; präster, församlingspedagoger, diakoner och musiker, ideella och övrig personal som berörs.

Mål:
Vid dagens slut har kursdeltagarna fått;

  • mer vetskap om vad vi som kyrka kan göra för barn och unga utifrån ett diakonalt perspektiv.
  • reflektera över vad barn och unga behöver när samhället förändras.
  • verktyg för att möta barn och unga i olika livssituationer.

Kursinnehåll:
Föreläsning och samtal om att möta barn och unga i olika livssituationer med fokus på psykisk hälsa/ohälsa.

Klockan Medverkande
09.00 Välkommen, teknisk introduktion David Bergquist
09.30 Morgonbön Kursledningen
09.45 Föreläsning och samtal om att möta barn och unga i olika livssituationer med fokus på psykisk hälsa/ohälsa. Anna-Stina Svedberg och Dan Richardsson
11.45 Avslutning – vägen vidare Kursledningen
12.00 Tack och hej!

Möjlighet finns till återsamling kring ämnet. Datum bestäms på plats.

Medverkande:
Anna-Stina Svedberg och Dan Richardsson, stiftsadjunkter för själavård
David Bergquist, verksamhetsutvecklare Sensus Norrland.
Jon Falk, stiftspedagog, Luleå stift.

Kostnad:
Ingen kostnad. Kurskostnaden bekostas av Luleå stift.

Avbokningsregler:
Se intranätet för mer information.

Arrangör:
Luleå stift i samverkan med Sensus studieförbund och Älvsby folkhögskola

Kursledare/upplysningar:
Jon Falk, 0920-26 47 43, jon.falk@svenskakyrkan.se

Minst 20 deltagare behövs för att genomföra kursen.

Anmälan till Stiftskansliet här
senast 10 augusti 2020

Bekräftelse med ytterligare information skickas en vecka före kursstart till de som anmält sig.