Forumdag 25/8. Barn och unga. Om diakoni och undervisning

På grund av det läge vi har nu med Coronavirus så möts vi virtuellt istället till videomöte via våra datorer den 25 augusti. Mera information kommer.
Välkommen!

Anmälan till den 25 augusti gör du här

Tema:
Integration

Datum:     
25 och 26 augusti 2020

Tidsramar: 
09.00 – 12.00

Målgrupp :
Alla som i sin tjänst möter barn och unga i församlingar i Luleå stift; präster, församlingspedagoger, diakoner och musiker, ideella och övrig personal som berörs.

Mål:
Vid dagens slut har kursdeltagarna fått

  • Möjlighet att reflektera kring vad vi som kyrka kan göra för de som finns hos oss från andra länder, hur vi kan underlätta i integrationsarbetet.
  • Ökad medvetenhet om vikten av det vi redan gör i vår verksamhet och utveckla den så den handlar om mening, liv och livskraft.
  • Ökad förståelse och kunskap kring hur vi kan samtala och förhålla oss till barn och unga som kommer från andra kyrkotraditioner eller religioner.

Kursinnehåll: 
Föreläsning och samtal om diakoni – integration.

Klockan Rubrik Medverkande
09.00 Välkommen, teknisk introduktion David Bergquist
09.30 Morgonbön Maria Berglund
09.45 Föreläsning och samtal om att möta barn och unga med ett annat ursprungsland, kyrkotradition och religion. Matilda Wiklund
11.45 Avslutning – vägen vidare Kursledningen
12:00 Tack och hej!

Möjlighet finns till återsamling kring ämnet. Datum bestäms på plats.

Medverkande:
Matilda Wiklund, lärare och kursutvecklare vid Älvsby folkhögskola.
David Bergquist, verksamhetsutvecklare Sensus Norrland.
Maria Berglund, stiftspedagog, Luleå stift.

Kostnad:
Ingen kostnad. Kurskostnaden bekostas av Luleå stift.

Avbokningsregler:
se intranätet för mer information

Arrangör: 
Luleå stift i samverkan med Sensus studieförbund och Älvsby folkhögskola.

Kursledare/upplysningar:
Maria Berglund, 0910-72 57 36, maria.g.berglund@svenskakyrkan.se

Minst 20 deltagare behövs för att genomföra kursen.

Anmälan till Stiftskansliet här
senast 10 augusti 2020

Bekräftelse med ytterligare information skickas en vecka före kursstart till de som anmält sig.