Forumdagar; Barn och unga om diakoni och undervisning

Forumdagar om diakoni och undervisning genomförs på fyra platser vid fyra tillfällen i Luleå stift.
Två olika teman erbjuds:
Umeå och Piteå: Integration
Lycksele och Pajala: Psykisk hälsa/ohälsa

Möjlighet finns att vara med via webinar under de olika dagarna. (Mer info kommer).

Datum och plats:
Umeå den 25 augusti 2020 på Folkets Hus. Anmälan till Umeå här senast 10 augusti 2020.

Datum och plats:
Piteå den 1 september 2020 på Margretelund, Piteå församling.
Anmälan till Piteå här senast 1 september.

Tema:
Integration

Tidsramar:
08:30 – 16:00

Målgrupp:
Alla som i sin tjänst möter barn och unga i församlingar i Luleå stift; präster, församlingspedagoger, diakoner, musiker, ideella och övrig personal som berörs.

Mål:
Vid dagens slut har kursdeltagarna fått;

  • Möjlighet att reflektera kring vad vi som kyrka kan göra för de som finns hos oss från andra länder, hur vi kan underlätta i integrationsarbetet.
  • Ökad medvetenhet om vikten av det vi redan gör i vår verksamhet och utveckla den så den handlar om mening, liv och livskraft.
  • Ökad förståelse och kunskap kring hur vi kan samtala och förhålla oss till barn och unga som kommer från andra kyrkotraditioner eller religioner.
  • Handfasta verktyg i form av ”Befriande bibelläsning”.

Kursinnehåll:
Föreläsning och samtal om diakoni – integration.
Befriande bibelläsning.

Klockan Medverkande
08:30 Morgonbön Kursledningen
09:00 Fika
09:30 Välkommen och presentation. Kursledningen
09:45 Föreläsning och samtal om att möta barn och
unga med ett annat ursprungsland, kyrkotraditioner och religioner.
Matilda Wiklund
12:00 Lunch
13:00 Befriande bibelläsning Ritvaelsa Seppälä
14.30 Fika
15.00 Befriande bibelläsning forts. Ritvaelsa Seppälä
16:00 Slut. Hemfärd.

Medverkande:
Matilda Wiklund, lärare och kursutvecklare vid Älvsby folkhögskola.
Ritvaelsa Seppälä, stiftsadjunkt för sverigefinskt- och meänkielispråkligt arbete i Luleå stift.
David Bergquist, verksamhetsutvecklare Sensus Norrland.
m. fl.

Kostnad:
Ingen kostnad. Kurskostnad och mat bekostas av Luleå stift.
Resa och eventuell logi bekostas av sändande församling.
Eventuell logi ombesörjer deltagare själv att boka.

Avbokningsregler:
Vid återbud senare än en vecka före kursstart eller vid uteblivande, debiteras en avboknings-/administrationsavgift på 500 kronor.

Arrangör:
Luleå stift i samverkan med Sensus studieförbund och Älvsby folkhögskola.

Kursledare/upplysningar:
Maria Berglund, 0910-72 57 36, maria.g.berglund@svenskakyrkan.se

Minst 20 deltagare behövs för att genomföra kursen.

Bekräftelse med ytterligare information skickas en vecka före kursstart
till de som anmält sig.