Forumdagar om lärande och undervisning

Välkommen till två kursdagar med föreläsningar, samtal och delande av konkreta verktyg om den del av församlingens grundläggande uppgift som rör undervisning. Innehållet är ett led i det nationella programmet  för Lärande och undervisning och en uppföljning av biskopsbrevet om detsamma. Var står Svenska kyrkan idag och hur vill vi jobba vidare framåt med lärande och undervisning om kristen tro bland både barn, unga och vuxna? Kursens första dag är gemensam för alla församlingar och därefter följer en andra dag där vi samlas i respektive kontrakt.

Målet med kursdagarna är:
– att du som deltagare får inspiration och konkreta idéer till församlingens arbete kring lärande och undervisning.
– att tillsammans få reflektera över uppdraget lärande och undervisning som sammanhållet och systematiskt arbete för hela församlingen.
– att få känna glädje och stolthet över det arbete som redan görs och tillsammans få söka nya sätt för att utveckla arbetet ytterligare.

Kursdag 1
tisdag 23 augusti, kl 9-15
Gemensam för alla deltagare
Plats: Älvsby folkhögskola eller digitalt via Zoom

Kursdag 2
Norra Norrbottens kontrakt: Församlingshemmet i Malmberget, onsdag 24 augusti, kl 9-15
Luleå kontrakt: Församlingsgården i Boden, onsdag 24 augusti, kl 9-15
Piteå kontrakt: Tallhedskyrkan, onsdag 24 augusti, kl 9-15
Skellefteå kontrakt: Stiftsgården, Skellefteå, torsdag 1 september, kl 9-15
Södra Lapplands kontrakt: St Mikaelsgården i Lycksele, torsdag 1 september, kl 9-15
Södra Västerbottens kontrakt: Klockargården i Sävar, torsdag 1 september, kl 9-15

Anmäl dig här!
Sista anmälningsdag 9 juni 2022.
Arrangör
: Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola
Kostnad: 600 kronor
Kontakt: Maria Berglund. 0910-725736, maria.g.berglund@svenskakyrkan.se
Inger Nilsson, utbildningsledare kyrkteamet Älvsby folkhögskola, inger.nilsson@afhs.nu