Global kväll 28 februari

Anmäl dig här

Mål:
Det övergripande målet är att förstärka och utveckla intresset för globala frågor tillsammans  med unga vuxna +16 år i Luleå stift. 

Syfte:
att skapa en mötesplats / ett kurstillfälle för unga +16 år i Luleå stift.
Ungdomsperspektiv på klimat/hållbarhet/rättvisefrågor.
Koppla ihop de globala utmaningarna med den  kristna tron.

Personal:
Bo Eriksson, skolpräst. Matilda Wiklund, lärare.

Program:
18.00  Här är vi nu! Presentation av oss och kvällen. Vilka är vi? Varför har vi kommit hit?
18.30-19.15  Hållbarhet: vad tänker du på? 
19.30-20.30  Hur finns vi där för varandra? Vem är din nästa? Vad styr ditt handlande? Övningar, bibeltexter.
20.30 Här och nu. Vad kan vi som unga kristna tänka och agera utifrån det?
Vad vill ni? Vad kan vi göra tillsammans? Vardagen där vi är?
21.30-22.00 Hållbarhet på vägen.

Kostnad för fika, övernattning (golvlogi) och frukost: 250 kr.

Mer info: kontakta matilda.wiklund@afhs.nu

Anmälan: senast 17 februari.