Internationell dag 13 februari

Välkommen till Luleå stifts internationella dag den 13 februari då vi samlas under temat ”Än finns det en värld”. Dagen kommer att genomföras digitalt.

Temat ”Än finns det en värld” är hämtat ur Olov Hartmans text till SvPs 62. Den psalmen ger hopp i en tid av inre och yttre hot och osäkerhet. Världen finns fortfarande. ”Den lever trots makter av död och fördärv”, tack vare Guds ”kärlek till oss på Golgata kors”.

Anmäl dig här
Sista anmälningsdag är förlängd till 8 februari.
Just nu ca 90 anmälda.

Det är lätt att förlora sitt hopp, när vardagen tycks rasa samman och framtiden är oviss. Det har många av oss fått uppleva mer påtagligt än vanligt under den senaste tiden. Risken är att vi tappar modet och vänder oss inåt, mot våra egna problem. Men än finns det en värld och i den världen är vi sända att dela försoningens ord och livets bröd, att ”låta förbönen omsluta himmel och jord” och att ”bedja [oss] samman att världen må tro”. Tillsammans med systrar och bröder över hela vår jord behöver vi reflektera över hur den sändningen tar sig konkret gestalt idag, i en värld som genomlever en pandemi och som står inför stora framtidsutmaningar.

Lägesrapporter
Under konferensen kommer vi bland annat att få en lägesrapport om hur coronakrisen påverkat kyrkor ute i världen, inklusive våra vänstift. Vi kommer också att dela erfarenheter kring det internationella arbetet i våra egna församlingar.

Delta via din dator
Dagen genomförs digitalt. Efter sista anmälningsdag skickas instruktioner samt en länk för uppkoppling till deltagande. ​

Preliminärt program

  • 09.30 Uppkoppling och drop-in-fika, #kaffemedhopp
  • 10.00 Välkommen och morgonbön
  • 10.15 Henrik Grape föreläsning ”Än finns det en värld” om klimat, teologi och hopp
  • 11.15 Panelsamtal
  • 11.40 Lokala reflektionssamtal.
  • 12.00 Paus för lunch, lunch ordnar du själv
  • 13.00 Röster från När & fjärran, Björn Kling från Athen, om flyktingsituationen och hur Corona påverkar SKUT-församlingens arbete. Hälsningar från Luleå stifts vänstift. Rapport från Globala rådets inventering av arbetet i församlingarna. Act Svenska kyrkan, aktuell lägesrapport kring insamling.
  • 15.15 Andakt med sändning Biskop Åsa
  • 15 30 Gemensamt program avslutas
  • 15.30 SKUT årsmöte, övriga kopplar ned sig.​

Målgrupp
Församlingarnas internationella grupper och ombud samt övriga som är intresserade.