Internationell dag ”För livets skull” 29 februari

Luleå stifts internationella konferensdag 29 februari 2020 på Älvsby folkhögskola, ”För livets skull”, har hållbarhet och Agenda 2030 som utgångspunkt.

Välkommen till en inspirerande dag på Älvsby folkhögskola, som syftar till engagemang och medvetenhet kring internationellt arbete och hållbarhet. Hållbarhet är inte bara en fråga om klimat – det handlar också om relationer, hälsa och hur vi använder och fördelar våra resurser.
Dagen innehåller en föreläsning av Henrik Grape, handläggare för hållbar utveckling på kyrkokansliet, följt av valbara seminarier och därefter en sändningsmässa.

Anmälan:
senast 10 februari här

Tidsramar:
09.30 – 16.00

Målgrupp:
Församlingars internationella grupper, ombud och intresserade.

Mål:
Engagemang och medvetenhet kring internationellt arbete med hållbarhet i fokus.

Kursinnehåll:
Gemensamma föredrag och valbara seminarier kring temat ”För livets skull” och med Agenda 2030 som utgångspunkt.

Program:

Tid
09.30 Kaffe Matsalen
10.00 Välkommen! Kapellet
10.00-12.00 Kurspass Kapellet
12.00 Lunch Matsalen
13.00-15.00 Valbara Seminarier
15.00 Sändningsmässa Kapellet
15.45 Fika med smörgås

Medverkande:
Henrik Grape, handläggare hållbar utveckling kyrkokansliet Uppsala.
Erik Berggren, ekumenikhandläggare kyrkokansliet Uppsala.
Celina Falk, Kyrkornas världsråd.
m.fl.

Kostnad:
300 kr, i det ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Arrangör:
Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola.

Kursledare/upplysningar:
Luleå stift; Maria Klasson Sundin, 0920-26 47 23, e-post maria.sundin@svenskakyrkan.se
Älvsby folkhögskola; Matilda Wiklund,  070-322 88 52, e-post matilda.wiklund@afhs.nu