Internationell inspirations och informationsdag

Välkommen till stiftets internationella inspirations och informationsdag för internationella grupper, ombud och andra intresserade.
Stiftsgården Skellefteå den 12 oktober.

Under dagen kommer vi att få en aktuell lägesrapport kring lanseringen av ACT Svenska kyrkan, med information om internationella utvecklingsprojekt och hjälpinsatser som Svenska kyrkan genom ACT-alliansen är engagerade i. Vi får också information om kommande julinsamling och kampanjer. Globala rådet informerar om kommande aktiviteter i stiftet.

Medverkande:
Nicklas Fahlgren, internationella avdelningen på kyrkokansliet i Uppsala.
Matilda Wiklund, kursutvecklare internationella utbildningar vid Älvsby folkhögskola.

Program:
Morgonkaffe serveras på Stiftsgården från kl. 09.00
09.30 Morgonmässa i Stiftsgårdens kapell.  Anna-Stina Svedberg
10.00 Presentation av program och gäster.
10.15 Information om aktuella utvecklingsprojekt och samarbeten som Svenska kyrkan
genom ACT-alliansen är engagerade i internationellt. Lägesrapport kring hur lanseringen
av ACT Svenskakyrkan har gått både nationellt och lokalt. Avslutande workshop med lokalt
erfarenhetsutbyte.
12.00 Lunch
13.30 Information om kommande insamlingskampanjer –teman, tips och råd,
material samt andra aktuella frågor.
15.00 Globala rådet informerar om sitt arbete och vad som är aktuellt i Luleå stifts internationella arbete.
Summering och avslutning
15.30 Fika inför hemresa

Vi ses i Skellefteå, Globala rådet i Luleå stift.

Ingen deltagaravgift tas ut för denna dag

Anmälan senast 1:a oktober via stiftets hemsida, här eller via mail till Anders Höglund

Arrangörer:
Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola.

 Kontaktperson anders.j.hoglund@svenskakyrkan.se