Kultur, mångfald och bemötande

En kompetensutveckling för dig som möter människor från olika kulturella bakgrunder. Kursen ger tillfälle att få fördjupad kunskap och att få reflektera tillsammans och ges digitalt via Zoom. Vi riktar oss till dig som arbetar eller är ideell inom Svenska kyrkan.  

Kurstillfälle 1: onsdag 30 mars kl 13.00 – 16.00
-Kulturförståelse; att möta andra genom att möta sig själv
-Förhållningssätt och bemötande 

Kurstillfälle 2: onsdag 20 april  kl 13.00 – 16.00
-Vad menas med mångfald och inkludering? I våra sammanhang?
-Hur kan vi bidra som kyrka?

Anmäl dig här senast 18 mars.
Anmälan innebär deltagande vid båda kurstillfällena.

Kursansvarig: Matilda Wiklund, 070-3228852, matilda.wiklund@afhs.nu

Matilda är leg gymnasielärare i samhällskunskap och historia och har arbetat på Älvsby folkhögskola sedan 2009. Hon är kursutvecklare Kyrkteamet och arbetar sedan många år med mångfald och integrations-/inkluderingsfrågor inom utbildningar och i aktiviteter och verksamheter som t ex Vän i Älvsbyn. Matilda var tidigare kursansvarig för Migrationskursen och Flyktingarbete i församling och är utbildad inom Att undervisa om rasism (Forum för levande historias fortbildning för lärare), Ambassadörsutbildning mot främlingsfientlighet och rasism för människovärde, Interkulturell kommunikation samt interkultur; kulturmöten och identiteter.