Kurs för kyrkvärdar

Välkommen till Älvsby folkhögskola, lördag 12/10, mer information kommer.

En kursdag för dig som har uppdraget att vara kyrkvärd. Kursen ger tillfälle för fördjupning och reflektion kring vad det innebär att vara kyrkvärd, om kyrkorummet, kyrkoåret och gudstjänsten.
Kursen är en heldagskurs.
Enda kostnaden är för maten. Mer information kommer i slutet av augusti / början av september.
Sista anmälningsdag 25/9.
Anmäl dig här