Kurs kring frågor om kultur, mångfald och bemötande

Kompetensutveckling för dig, ett tillfälle att få fördjupad kunskap och reflektera tillsammans.  Gärna både personal och ideella.

Kursen hålls på distans via Zoom. Anmälda deltagare får mer information.

Kursen omfattar två kurstillfällen á 2,5 timmar inklusive paus. Anmälan innebär deltagande vid bägge tillfällena.

Kurstillfälle ett; tisdag 30 mars kl. 13.00 – 15.30
Kulturförståelse; att möta andra genom att möta sig själv.
Förhållningssätt och bemötande.

Kurstillfälle två; onsdag 14 april kl. 13.00 – 15.30
Vad menas med mångfald och inkludering? I våra sammanhang?
Hur kan vi bidra som kyrka?

Minimiantal: 15 personer

Anmälan senast 12/3 via länk: HÄR

Kontaktperson: Matilda Wiklund matilda.wiklund@afhs.nu
Leg. gymnasielärare, samhällskunskap och historia. Arbetat på Älvsby folkhögskola sedan 2009. Kursutvecklare i Kyrkteamet. Arbetar sedan många år med mångfald och integration/inkluderingsfrågor inom utbildningar och i aktiviteter/verksamhet tex Vän i Älvsbyn. Tidigare kursansvarig för Migrationskursen och Flyktingarbete i församling. Utbildad inom; Att undervisa om rasism (Forum för levande historias fortbildning för lärare).  Ambassadörsutbildning mot främlingsfientlighet och rasism för människovärde (Svenska kyrkan). Interkulturell kommunikation. Interkultur; kulturmöten och identiteter. (Karlstads universitet).