Ledarkurs i Luleå

Det här är kursen för dig som vill bli utrustad för framtiden i Svenska kyrkan!  Här får du lära dig mer om vad det är att vara ledare bland barn och unga.
Efter kursen kan du jobba som frivillig ledare inom olika områden i kyrkan. Kursen är också en merit att ha i andra sammanhang än i kyrkan, t.ex. när man söker jobb av olika slag. Du som är konfirmerad och går i årskurs 9 eller är äldre har möjlighet att delta.

Bild: Magnus Aronsson/Ikon

Kursinnehåll:
> Kristen tro
> Bibeln
> Vem är jag?
> Ledarskap
> Gruppen och lekmetodik/etik
> Kommunikation och verktyg

När?
Tisdag 8/10 kl. 17.30–20.30, Mjölkuddsgården
Onsdag 6/11 kl. 17.30–20.30, Mjölkuddsgården
Torsdag 5/12 kl. 17.30–20.30, Mjölkuddsgården
Lördag 11/1-söndag 12/1, ett dygn. Start och slut kl. 14.00, Miniläger på EFS Luleå
Tisdag 11/2 kl. 17.30–20.30, Mjölkuddsgården
Söndag 22/3 kl. 11.00–15.00, Luleå domkyrka
Onsdag 1/4 kl. 17.30–20.30, Mjölkuddsgården
Tisdag 28/4 kl. 17.30–20.30, Mjölkuddsgården
Onsdag 13/5 kl. 18.30–20.30, Nederluleå kyrka

I samarbete
Ledarkursen i Luleå görs i samverkan med Älvsby folkhögskola.

Frågor?
Om du har frågor kan du kontakta:
Ulrika Asp, pedagog Luleå domkyrkoförsamling
070-209 97 42, ulrika.asp@svenskakyrkan.se
eller
Karin Belinki Jonsson, församlingspedagog Luleå domkyrkoförsamling
070-258 48 75, karin.belinki-jonsson@svenskakyrkan.se

Anmälan är stängd.