Ledarkurs VT 2020 Piteå

Här är kursen för dig i åk 9 eller äldre som vill bli utrustad för framtiden!
Ledarkursen är uppdelad i två steg- steg 1 och 2. Hela kursen är inriktad på olika
slags ledaruppdrag och för att kunna söka som konfirmationsledare bör du ha gått
både steg 1 och 2.
Under steg 1 finns tillfälle att fördjupa relationen med Gud för
att få en grund till ett tydligare ledarfokus, vilket steg 2 erbjuder mer av.
Mer info om steg 2 får ni i samband med att ni går steg 1.
Välkommen att utvecklas och utmanas!