”… och lär dem…” – Fördjupningsdag i biskopsbrevet om undervisning och lärande

Den 18 januari 2022 erbjuds en kursdag på Älvsby folkhögskola för dig som är musiker, pedagog, präst eller diakon i Pite kontrakt. Syftet med dagen är:
– Att få kunskap om bakgrunden till biskopsbrevet och dess innehåll.
– Att få en känsla för att lärande och undervisning handlar om alla delar av den
grundläggande uppgiften
– Att dela tankar om hur biskopsbrevet kan omsättas i församlingsverksamheten.

Kursledning
Maria Klasson Sundin, Biskopens adjunkt Luleå stift
Anna Andersson, kontraktsprost Piteå kontrakt
Inger Nilsson, utbildningsledare kyrkteamet, Älvsby folkhögskola

Tidsramar för dagen
9.30 drop in- med kaffe, te och smörgås i restaurangen
10.00 – 10.30 Morgonmässa i kapellet
10.30 – 12.00 Kurspass
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.00 Kurspass, inkl kaffepaus

Detaljerat program finner du här.

Kostnad: 250 kr, inkl lunch och fika.
Anmäl dig här senast 10 januari 2022. Välkommen!