”Och ordet blev levande…” 19 mars 2022

”Och ordet blev levande…” – en kursdag om att läsa texter i gudstjänsten. Om hörbarhet, textgestaltning, röstteknik, kroppsspråk och om nattvardens iordningställande och betydelse. För dig som verkar och läser i kyrkorummet, till exempel i rollen som kyrkvärd eller gudstjänstvärd.  Syftet med dagen är att du som deltagare ska bli medveten om kroppsspråkets och röstens betydelse i textläsningen samt att du ska få redskap för att på bästa sätt komma till din rätt och bli trygg i ditt uppdrag.

När? Lördag 19 mars 2022 kl 9.30-15.30
Var? Älvsby folkhögskola
Anmälan: anmäl dig här senast den 3 mars 2022
Kostnad: 200 kr per person, inklusive lunch och fika
Kursledning:
Anna-Karin Byfält Leg. logoped och lärare i röst och gestaltning på Svenska
kyrkans utbildningsinstitut. Arbetar med fortbildningsuppdrag i församlingar och stift.
Anna Andersson, kyrkoherde i Hortlax församling och kontraktsprost i Pite kontrakt
Inger Nilsson, utbildningsledare kyrkteamet Älvsby folkhögskola

Program
9.30-10 Drop-in-fika i restaurangen
10.00 Andakt
Kursintroduktion
”Och ordet blev levande…” – ett pass om textgestaltning och hörbarhet.
Övning kring textläsning och hörbarhet/mikrofonteknik. Hur man lyfter fram texten på bästa sätt utifrån dess karaktär/genre.
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning kurspass
14.00 Fika
14.30-15.30 Kroppens språk,  om det vi uttrycker med vår kropp, såväl medvetet som omedvetet.