Om barn, bibel och undervisning – mötet med barn 0-13 år, Älvsbyn

Välkommen till kursdagar om barn, bibel och undervisning. Kursen är upplagd med två dygn på plats antingen i Älvsbyn eller Umeå.

Datum:
27-28 augusti och 3-4 oktober 2019 i Älvsbyn.

Plats:
Älvsby folkhögskola

Tidsramar:
Kursen består av två kurstillfällen (lunch dag 1 till em fika dag 2) samt uppgifter att utföra i mellanperioden.
Varje kurstillfälle startar dag 1 med lunch kl 12.00 och avslutas dag 2 kl 14.30.

Målgrupp: 
Alla som i församlingen står i eller är på väg in i arbetet med barn 0-13 år.

Mål:
Kursen ger kunskap, reflektion och fördjupning i möten med barn, bibel och undervisning. Kurser ger också intressanta möten och erfarenhetsutbyten med andra människor som står i liknande uppdrag

Kursinnehåll med föreläsningar, samtal och reflektioner kring;
Barn och familjer från olika kulturer.
Barn med funktionsvariationer.
Barn och tro.
Barns rätt till andlig utveckling.
Barnens bibel förr och nu.
Bibelberättelser hur jobbar vi med dem?
Min relation till bibeln.
Samtal och reflektioner om barn, bibel och undervisning.
Praktisk verkstad kring olika metoder.
Den grundläggande uppgiften.
Mitt dop.

Medverkande: 
Maria Klasson Sundin, stiftsadjunkt Luleå stift, Matilda Wiklund, lärare och kursutvecklare vid Älvsby folkhögskola, Inger Nilsson, utbildningsledare vid Älvsby folkhögskola och Maria Berglund, stiftspedagog Luleå stift.

Kostnad:
800kr för två kurstillfällen. Logi ingår ej.
Logi ordnar du själv som kursdeltagare. Det finns rum reserverade på Polar hotel i Älvsbyn och några rum på folkhögskolan. Kontakta Louise Viklund på Älvsby folkhögskola för mer information.
louise.viklund@afhs.nu

Arrangör: 
Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola.
Kursledare/upplysningar Inger Nilsson, 070-316 82 78
inger.nilsson@afhs.nu
Maria Berglund, 0910-72 57 36
maria.g.berglund@svenskakyrkan.se

Ev mini- eller maxantal deltagare: min 6/kurs, max 25/kurs

Anmälan Älvsbyn
Anmälan är stängd.