Praktikhandledarutbildning

Datum
30-31 januari, stiftsgården Skellefteå
27-28 februari, Älvsby folkhögskola
20-21 mars, Älvsby folkhögskola

Tidsramar
Kl 12.00 till kl 12.00. Vi inleder med lunch dag 1 och avslutar med lunch dag 2.
Undantag: Första tillfället kl 11.00 dag 1 till kl 15.00 dag 2

Uppgifter och litteratur planerade att göra mellan utbildningstillfällena

Målgrupp
Yrkesverksamma diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker, präster.

Mål
På kursen lär du dig förstå och reflektera över din praktikhandledarroll i Svenska kyrkan så att du kan

  • fungera som praktikhandledare på ett medvetet och praktiskt sätt. Som praktikhandledare ska du
  • kunna förbereda, genomföra och avsluta en praktikperiod, vara ett stöd för praktikantens kommande
  • yrkesidentitet och göra bedömningar som är användbara i stiftets antagningsprocess.

Kursinnehåll bland annat:

  • Praktikhandledarrollen i förhållande till andra roller
  • Bibelförankring
  • Förhållningssätt
  • Bedömning som lärtillfälle
  • Portfölj med praktikhandledarformalia
  • Case-studier

Medverkande
Stefan Olofsson, Luleå stift
Carina Johansson el Maria Berglund, Luleå stift
Birgitta Olofsson Marklund, Luleå stift
Inger Nilsson, Älvsby folkhögskola
Extern föreläsare

Kostnad
Stiftet står för kurskostnader och logi

Arrangör
Luleå Stift i samverkan med Älvsby folkhogskola

Kursledare/upplysningar
Stefan Olofsson, 0920-26 47 59
stefan.olofsson2@svenskakyrkan.se

Anmälningstiden har gått ut