Praktikhandledarutbildning

Datum:
28-29 januari (kursstart kl 11, 8-14 dag två)
27-28 februari (kursstart kl 12, 8-13 dag två)
27-28 april (kursstart kl 12, 8-13 dag två)

Plats:
Församlingsgården, Umeå stadsförsamling, Östra esplanaden 9, Umeå.

Målgrupp:
Diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster som ska vara praktik- och vfu-handledare åt studenter på profilutbildningarna.

Mål:
Förstå och reflektera över din praktikhandledarroll i Svenska kyrkan så att du kan fungera som praktikhandledare på ett medvetet och praktiskt sätt.
Ge verktyg för att kunna förbereda, genomföra och avsluta en praktikperiod och till att vara ett stöd för praktikantens kommande yrkesidentitet.
Ge verktyg för att skriva omdöme som är användbara i stiftets lämplighetsbedömning.

Kursinnehåll:
Tillfälle 1: Rollen som praktikhandledare
Tillfälle 2: Dialog och reflektion
Tillfälle 3: Planera, genomföra och bedöma
Deltagare förutsätts också tillgodogöra sig en del kurslitteratur mellan tillfällena.

Program:
Skickas ut efter sista anmälningsdatum – räkna dock med kvällsprogram.

Medverkande:
Pär Parbring, stiftsadjunkt
Carina Johansson, stiftsdiakon
Inger Nilsson, utbildningsledare Älvsby folkhögskola
Birgitta Olofsson Marklund, personalkonsulent

Kostnad:
Kurskostnad täcks av Luleå stift inklusive kost och – i mån av behov – logi. Ange i anmälan nedan om du behöver logi i Umeå.
Församling står för arbetstid och kurslitteratur.

Boende:
Vid behov på hotell i Umeå.

Arrangör:
Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola.

Kursledare/upplysningar:
Pär Parbring, stiftsadjunkt: par.parbring@svenskakyrkan.se   0910-72 57 42.

Anmälningstiden har gått ut.