Psykosocialt stöd och gränssättning

En utbildning för att stärka individer och arbetslag i vardagliga möten med människor i pressade situationer. Det kan handla om kontakterna med tex aylsökande/flyktingar men också mötet med dig själv t ex när det gäller gränssättning.
Vi ger grunderna i vad psykosocial första hjälpen och psykosocialt stöd är och erbjuder möjligheter till gemensam och enskild reflektion kring bemötande.

Inger Nilsson och Matilda Wiklund håller i föreläsning och samtal, de är utbildade utifrån Röda Korset, Rädda barnen och Svenska kyrkans utbildning Psykosocialt stöd.

Inger Nilsson, utbildningsledare, Älvsby folkhögskola. Utbildad i ”Psykosocialt stöd och psykologisk första hjälpen för människor på flykt”  Training for Trainers” –  utbildare Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Röda korset i samarbete. Utbildning i  CBPS – Training on Community Based Psychosocial Support – utbildare Actalliance/Svenska kyrkan. Inger arbetar som samordnare och processledare i olika utbildningar. Arbetshandledare enskilt och grupp. Har gett krisutbildningar i företag och lett krisövningen ”När det hemska händer” inom kommunal och kyrklig verksamhet. Har S:t Lukas grundläggande utbildning i psykoterapi steg 1 och S:t Lukas handledarutbildning.

Matilda Wiklund, leg lärare i samhällskunskap/historia och kursutvecklare på Älvsby folkhögskola. Utbildad i ”Psykosocialt stöd och psykologisk första hjälpen för människor på flykt”  Training for Trainers” –  utbildare Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Röda korset i samarbete. Har varit kursansvarig för Migrationskursen, och har ansvar för utveckling av internationella relationer och kurser inom flykting – och integrationsområdet. Projektledare för integrationsprojekten Vän i Älvsbyn och Framtid ihop. Matilda har arbetat inom grundskolan i Förberedelseklass i två år och möter i sitt dagliga arbete nyanlända.

Omfattning och upplägg planeras i samverkan med beställaren. Vi ser gärna att det blir två tillfällen för att kunna dela upp ämnesområdena och ge tid till övningar och reflektion.

Exempel på upplägg och metod
Vi arbetar genom föreläsningar, samtal och reflektioner i grupp. Vidare skräddarsys cases och övningar utifrån era behov.  I kursen ingår grundläggande metoder och verktyg för att hantera stress och gränssättning.
Materialet som används är evidensbaserat material från ”Psykosocialt stöd och psykologisk första hjälpen för människor på flykt”  Training for Traineers”, samt cases och frågeställningar som tas fram specifikt för er grupp.
Kurstillfällena kan erbjudas som hel- eller halvdagsutbildningar på Älvsby folkhögskola eller på er hemmaplan. Kvällsworkshops är också möjligt.

Välkommen att kontakta oss kring era behov och för offert.
inger.nilsson@afhs.nu tel 070-316 82 78

Vi har bland annat under våren 2017 genomfört en uppdragsutbildning för all personal på HVB hem i Arjeplog.
Från utvärderingen:
” Bra med inte allt för lång utbildning och intensiv utbildning men med tid att reflektera under tillfälle två”
Teambuildande
”Engagerade föreläsare”
” Syns att ni själva är insatta i ämnet”
” Ger mer att fundera och reflektera på hemma och fortsätta bygga på under gång två”
” Önskar att jag fått denna utbildning tidigare!”
” Mycket bra att skicka vidare arbetsuppgifter för fortsättningen”.
” Det var mycket bra att få prata igenom och bolla idéer”

Från andra tillfällen då vi genomfört utbildning i Psykosocialt stöd under 2017:
”En ”ryggrad” (självförtroende) att hantera olika situationer.”
”Jag kommer ta till mig om god kommunikation och behovscirkeln. Även orsaker till stress och rannsaka mig själv till hur jag kan hantera det.”
”Viktigt att lyssna på sig själv i förebyggande syfte. Som medmänniska.”
”Början till ett gott samtal.”
”Att tänka på ”Vad är min roll? ” i den uppkomna situationen!”
”Råd om HUR möta person i KRIS.”
”Att lyssna på signaler vid stress.”