Rehabiliteringsutbildning, praktiskt inriktad

Målgrupp
Rehabiliteringsansvariga i församlingar, arbetsledare, kyrkoherdar, församlingsledare
och HR.
Fortsättningsutbildning för er som deltog vid rehabiliteringsutbildningen 22 maj 2018.
Även ni som inte var med den dagen är välkomna.

Datum 25 september 2019

Plats Stiftsgården, Skellefteå

Tidsramar 09.00 – 16.00

Mål Deltagarna får kunskap om rehabiliteringsprocessen, hur man genomför en rehabilitering steg för steg, hur man gör rehabiliteringsplaner.

Kursinnehåll Varvar teori och praktiska övningar. Grupparbeten utifrån case om vilka frågor som är bra att ställa samt att arbeta med rehabiliteringsplaner. Teori om den nya lagen om rehabiliteringsplanering och läkarintyg

Program
09.00 Fika
09.30 Välkommen och introduktion
09.45 Teoripass
11.30 Introduktion av grupparbeten
12.00 Lunch
13.00 Praktiskt arbete i grupper
14.10 Fika i grupp
15.55 Avslutning

Medverkande
Birgitta Olofsson Marklund, Personalkonsulent och Leg. Psykoterapeut, Luleå stift
Kajsa Lundström, Samverkansansvarig, Försäkringskassan Västerbotten
Lena Mari Öfjäll, Diakon, Umeå pastorat
Efva Åkerlund, Rehabiliteringssamordnare, Previa
Inger Nilsson, Utbildningsledare, Älvsby folkhögskola

Kostnad Ingen kursavgift utgår.
Anmälan är däremot nödvändig för bokning av kaffe och lunch

Arrangör Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola

Kursledare/upplysningar

Birgitta Olofsson Marklund, Personalkonsulent och Leg. Psykoterapeut

0920-264754, birgitta.o.marklund@svenskakyrkan.se

Kursen behöver minst 10 deltagare

Anmälan dig här
senast 20 augusti 2019