Skolkyrkonätverksträff – barn och tonår

Hållbar livsstil till kropp och själ. Hur kan Svenska kyrkan främja hälsa bland barn och unga?

Datum:
4-5 november 2019

Plats:
Munkvikens lägergård, Lövånger

Start och slut:
11.00 4 november med incheckning
13.30 5 november lunchen avslutad

Målgrupp:
Alla medarbetare i Svenska kyrkan som arbetar i samverkan med skola från förskola till
gymnasiet och övriga intresserade medarbetare som arbetar med barn och unga.

Mål:
Att deltagarna får större kunskap och förståelse om hälsosituationen bland barn och unga  och att de får ökad förmåga att, i samverkan med skola och övriga civilsamhället, samverka och agera för att barnen i vårt samhälle får ökade möjligheter till en hållbar livsstil till kropp och själ.

Kursinnehåll:
Föreläsningar, panelsamtal, valbara seminarier, stunder för egen hälsa, mat ur ett hälsoperspektiv.

Program 4 november: 
11.00                  Inkvartering/kursmottagning
12.00                  Lunch
12.45                  Inledning
13.00                  Föreläsning 1,  Cathrine Kostenius
14.30                  Fika
15.00                  Föreläsning 2,  Tobias Wattman Lundstig
16.30                  Middag
18.00                  Panelsamtal: Catrine, Tobias och två ungdomar. Moderator Leif Wiklund.
19.15                  Valbara kvällsaktiviteter: (Väljs på plats)
> Kristen djupmeditation
> Film och samtal
> Måla Iotakors
20.30                  Fika
21.00                  Mässa i kapellet

Program 5 november: 
7.00                     Frukost
8.00                     Morgonbön
8.30                     Seminariepass 1, väljs vid anmälan.
10.00                  Fika
10.30                  Seminariepass 2, väljs vid anmälan.
12.00                  Avslutning i kapellet
12.30                  Lunch

Valbara seminarier:
1 Metoder i stresshantering, Camilla Rönnbäck, skolkyrkopedagog Luleå.
Hur kan vi främja balans och en hållbar hälsa för barn och unga i ett sammanhang som är fyllt av krav, uppmärksamhet och stress? Vi provar på metoder och verktyg för ungdomar i högstadiet/gymnasiet.

2 Fysisk träning för alla, Sara Olsson, skolkyrkopedagog Luleå.
Hur kan man genomföra fysiska träningspass i en grupp med olika förutsättningar? Vi får genom att själva träna metoder och förhållningssätt som håller ihop gruppen och möter grundläggande behov av fysisk träning hos individen. Individanpassad gruppträning.
OBS! Vi tränar utomhus!

3 Hälsoskolan ett konkret hälsoprojekt, Cathrine Kostenius, professor hälsovetenskap LTU, sitter i styrgruppen för projektet Hälsoskolan i Norrbottens kommuner.
Hälsoskolan sätter fokus på hälsa och lärande med det övergripande syftet att bygga en hälsofrämjande samverkansorganisation som får genomslag i hela länet. Hälsoskolan sammanfogar utveckling och forskning och är ett samarbete mellan Norrbottens kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Cathrine berättar om hur projektet sker i praktiken. www.norrbottenskommuner.se/haelsoskolan/

4 Skapa andliga miljöer för barn, Stefan Olofsson, stiftsadjunkt skola ungdom.
Hur kan vi hjälpa barn i yngre åldrar att möta en hälsosam andlig upplevelse utifrån sina förutsättningar. Vi prövar på tre olika metoder som vi sedan samtalar om. Vi lär oss använda konst (måla Iotakors med barn), gemensam bön (gå in i ”sin inre trädgård” med barn) och rumsmöblering (anpassa kyrkorummet med barn).

5 Suicidprevention, Albin Avander, skolpräst Skellefteå.
Vi behöver kunna prata om självmord utan att det innebär att fler självmord sker. Vi får problematisera, får ny kunskap och ett förhållningssätt och språk för att kunna tala preventivt så självmord undviks.

6 Du är grym-ambassadör, Martin Helgesson, Piteå.
Att höra Martins egen historia av ohälsa och hans resa tillbaka till hälsa. Han berättar också om nätverket ”Du är grym-ambassadör” och hur unga själva kan medverka i främjandet av hälsa, hos individer och i gemenskaper.

7 Neuroterapi – medicinsk Qigong, Tobias Wattman Lundstig, föreläsare, beteendevetare, instruktör och driver eget hälsoföretag Luleå.
Att teoretiskt och praktiskt förstå och använda det parasympatiska nervsystemet (lugn, vila och balans – hormon oxytocin; i motsats till det sympatiska: flight and fight – hormon adrenalin) i meditativ rörelse. Stresshantering, stärka dialog, förbättra självkännedom, möjliggöra adekvat kommunikation.  www.raakraft.nu

8 En hållbar skolmiljö – folkbildningens ideal, Leif Viklund, kursutvecklare Älvsby folkhögskola.
I folkhögskolans arbetssätt utifrån folkbildningens ideal så växer en annan typ av kultur och gemenskap mellan deltagare, lärare och elever. Kan denna erfarenhet inspirera och utmana Svenska kyrkans roll i grundskola och gymnasium.

Varje deltagare väljer två olika seminarier
Seminarie 1: 8.30-10.00
Seminarie 2: 10.30-12.00
Varje kursdeltagare väljer också ett tredje reservseminarium (om någon av de två man valt inte blev av p g a för få anmälda.)

Medverkande:
Cathrine Kostenius, professor hälsovetenskap LTU, sitter i styrgruppen för projektet Hälsoskolan i Norrbottens kommuner.
Tobias Wattman Lundstig, föreläsare, beteendevetare och instruktör driver eget hälsoföretag Luleå.
Stefan Olofsson, stiftsadjunkt Luleå stift.
Camilla Rönnbäck, skolkyrkopedagog Luleå.
Sara Olsson, skolkyrkopedagog Luleå.
Albin Avander, skolpräst Skellefteå.
Martin Helgesson, Piteå.
Leif Wiklund, kursutvecklare Älvsby folkhögskola

Kostnad:
750 kr

Arrangör:
Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola

Kursledare/upplysningar:
Stefan Olofsson
0920-26 47 59
stefan.olofsson2@svenskakyrkan.se

Ev mini- eller maxantal deltagare:
Minst 20 anmälda och max 60.

Anmälan:
Anmäl dig här
Sista anmälningsdag är 7 oktober