Teologi för Pedagoger – uppföljning

Utifrån önskemål från er som gick kursen Teologi för Pedagoger hösten 2020 så kommer vi att ha en uppföljningsträff via videokonferenssystemet Zoom den: 20 maj 2021 kl. 9.30 -12.00.
Har du inte gått kursen Teologi för Pedagoger än så finns det möjlighet att anmäla sig till höstens kurs här.

Vi tänker ägna träffen åt att dels återknyta till höstens kurs och vad ni bär med er från den, dels åt att fördjupa oss i ett nytt ämne.
Dagens ämne är Psaltaren.
Ni kommer att få en introduktion till Psaltaren samt en inblick i hur den har använts i kyrkans liv.
Som vanligt avsätter vi tid till samtal i grupper och ger plats för era frågor. Vi funderar även tillsammans över hur Psaltaren kan användas idag – i våra egna liv och i kyrkans.

Medverkande; Johanna Rönnlund och Bo Eriksson.

Kursdagen är gratis. Du behöver tillgång till en dator med god internetuppkoppling samt webbkamera. Headset rekommenderas varmt.

Anmälan till kursdagen görs här
Gärna så snart som möjligt, dock senast 15/4.

Har du frågor om denna kursdag – kontakta Bo Eriksson bo.eriksson@afhs.nu