Om korta kurser

Vid Älvsby folkhögskola arrangeras korta kurser av olika slag, oftast i samverkan med Svenska kyrkan, idrottsrörelserna eller andra organisationer utifrån de behov dessa har. Länkarna till vänster på denna sida går till de kurser som just nu är aktuella.

Utifrån egna idéer och behov kan man göra en kurs tillsammans med oss. Det är det mycket enkelt att samverka. Vad som behövs är att vi har kontakt med varandra i ett tidigt skede av kursplaneringen för att samråda om och på vilket sätt skolan kan hjälpa till. Vi utgår från folkbildningens ramar och kännetecken; delaktighet, kultur, utbyte av erfarenheter och upplevelser. Eventuellt kan statsbidrag bidra till kursens finansiering.

Ett flertal av våra utbildningar sker i lägerform och då erbjuds golvlogi som ett billigt boende.