Norrbottens längdskidäger

Välkommen till Norrbottens längdskidläger!

Norrbottens skidförbund, Älvsby folkhögskola och Sparbanken Nord inbjuder till läger för längdskidåkare med samlingar i Gällivare, Sognefjell och Vuokatti.
Anmälan är stängd.
Välkommen med din anmälan senast 2 maj!

Sognefjell

Målgrupp: Juniorer och seniorer med ambitioner att nå vidare i sin idrottsliga satsning och med mål att på sikt tillhöra de främsta i landet. Deltagarna bör ha en träningsbakgrund som gör att man är förberedd på den verksamhet som bedrivs vid samlingarna.

• Samling 1 Gällivare 30/5 – 2/6
Samling torsdag 30/5 kl 10.00 i Gällivare, avslutning efter eftermiddagspass söndag 2/6.
Huvudinriktning: Högintensiv träning, fart och styrka.
Fritt antal deltagare.

• Samling 2 Sognefjell 1/7 – 6/7
Avresa måndag den 1/7 tidigt på morgonen från Älvsbyn.
Träning börjar torsdag 2/7 på morgonen, samlingen avslutas lördag 6/7 med lunch.
Huvudinriktning: Volymträning på snö.
Begränsat antal 24 st, juniorer är prioriterade. Uttagning efter FIS lista samt blivande juniorer efter meriter.

• Samling 3 Vuokatti 14 – 18/8
Avresa onsdag den 14/8 tidigt på morgonen från Kalix.
Träning börjar onsdag 14/8 efter lunch, samlingen avslutas söndag 18/8 efter lunch.
Huvudinriktning: Kombination av fart och volym.
Fritt antal deltagare.

Ekonomi
• All träning är kostnadsfri. Arrangörerna står för kostnader för tränare och transporter under samlingarna. En tränartäthet som kan stödja den aktive på rätt nivå ska erhållas.
• Vid samlingar utanför länet erbjuder arrangörerna transporter till lägerorten på ett kostnadseffektivt sätt.
• Sparbanken Nord erbjuder lägerbidrag i varierande omfattning till deltagare, här är juniorer och första årsseniorer prioriterade. Ambitionen är att ge 20 st, 10 herrar och 10 damer stöd. Utsedd styrgrupp fördelar dessa lägerbidrag. Vid fördelning av lägerbidrag används följande parametrar:

> I första hand FIS Distanslista, samt för yngre åkare prestationer vid
USM och Folksam Cup.
> Hänsyn tas till FIS sprintlista om någon åkare har bättre punkter där eller ligger betydligt högre i rangordning på den listan.
> Hänsyn kan tas till om någon åkare har extraordinära skäl, tex skada eller sjukdom som gjort att man inte kunnat delta i tävlingsverksamhet på ett adekvat sätt.

Kostnad avseende kost/logi samt resa utanför länet (exklusive lägerbidrag).
Gällivare ca 2000 kr (Vi tillåter aktiva att bo hemma för att minska kostnader).
Sognefjell ca 7500 kr.
Vuokatti ca 4500 kr.

Upplysningar Ulf Karlsson 070-370 20 41
ulf.g.karlsson@afhs.nu