Norrbottens längdskidäger

Välkommen till Norrbottens längdskidläger!

Norrbottens skidförbund, Älvsby folkhögskola och Sparbanken Nord inbjuder till läger för längdskidåkare med samlingar i Piteå, Sognefjell och Vuokatti.
Lägret riktar sig till länets skidgymnasier (Gällivare och Älvsbyn) samt länets klubbar med verksamhet för juniorer och seniorer.

Sognefjell

Målgrupp: Juniorer och seniorer med ambitioner att nå vidare i sin idrottsliga satsning och med mål att på sikt tillhöra de främsta i landet. Deltagarna bör ha en träningsbakgrund som gör att man är förberedd på den verksamhet som bedrivs vid samlingarna.

• Samling 1 Piteå 2-5/6
Samling lördag 2/6 kl 10.00 i Piteå, avslutning efter eftermiddagspass tisdag 5/6.
Huvudinriktning: Högintensiv träning, fart och styrka.
Fritt antal deltagare.

• Samling 2 Sognefjell 30/6-6/7
Avresa söndag den 30/6 tidigt på morgonen från Älvsbyn.
Träning börjar måndag 1/7 på morgonen, samlingen avslutas fredag 6/7 med lunch.
Huvudinriktning: Volymträning på snö.
Begränsat antal, juniorer är prioriterade.

• Samling 3 Vuokatti 15-19/8
Avresa onsdag den 15/8 tidigt på morgonen.
Träning börjar onsdag 15/8 efter lunch, samlingen avslutas söndag 19/8 efter lunch.
Huvudinriktning: Kombination av fart och volym.
Fritt antal deltagare.

Ekonomi
• All träning är kostnadsfri. Arrangörerna står för kostnader för tränare och transporter under samlingarna. En tränartäthet som kan stödja den aktive på rätt nivå ska erhållas.
• Vid samlingar utanför länet erbjuder arrangörerna transporter till lägerorten på ett kostnadseffektivt sätt.
• Sparbanken Nord erbjuder lägerbidrag i varierande omfattning till deltagare, här är juniorer och första årsseniorer prioriterade. Utsedd styrgrupp fördelar dessa lägerbidrag.

Kostnad avseende kost/logi samt resa utanför länet (exklusive lägerbidrag).
Piteå ca 2000 kr (Vi tillåter aktiva att bo hemma för att minska kostnader).
Vuokatti ca 4500 kr.
Sognefjell ca 7500 kr.

Upplysningar Ulf Karlsson 070-370 20 41
ulf.g.karlsson@afhs.nu