Nya regler för det högre bidraget

Nya villkor för unga som är inskrivna i jobbgarantin eller i jobb- och utvecklingsgarantin.
Det högre bidraget har sedan den 1 januari 2011 kunnat lämnas till dig som arbetslös ungdom i åldern 20-24 år, som är inskriven i jobb- eller i jobb- och utvecklingsgarantin. Nu justeras villkoren för dig som har rätt till det högre bidraget något. Det införs bland annat en karens på sex månader. Det innebär att du som studerande inte får ha haft studiestöd för några andra studier, under de senaste sex månaderna.

Ny grupp med studerande
Det gäller också för dig som arbetslös i åldern 20-24 år som ingått ett s.k. utbildningskontrakt med kommunen och Arbetsförmedlingen. Du ska kunna få ett högre bidrag för de studier som utbildningskontraktet omfattar.