INSA – Introduktionskurs mot studier och arbete

Kurslängd: Varje kurs pågår i 6 månader

Målgrupp: Kursen vänder sig till personer som inte har svenska som modersmål.

Syfte: Deltagarna i projektet ska komma i arbete/närma sig arbetsmarknaden eller fortsätta studera för att sedan komma ut i yrkeslivet.

Antagning: Sker genom intervjuer och i samarbete med Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Mål:
• Ökade kunskaper i det svenska språket
• Ökade kunskaper i att leva och arbeta i Sverige
• Kunskaper som underlättar vidare studier
• Kunskaper som är till nytta för de som vill gå direkt till arbete/vikariat där anställningar görs utan krav på specifik utbildning ex. vårdbiträde, boendestödjare, personlig assistent eller liknade.

CSN: Nej. Kursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Därför har deltagaren möjlighet att få etableringsbidrag eller etableringsersättning.

Kursens upplägg kommer att utformas efter individens/gruppens behov och förkunskaper.

Exempel på kursinnehåll:
Kartläggning. För att kunna göra en individanpassad utbildning görs vid kursstart en kartläggning där deltagaren själv får uttrycka sina förväntningar och mål.
Svenska. För utlandsfödda ges möjligheten att läsa de behörighetsgivande kurserna Sfi , Sas eller Svenska som andraspråk. Dock kommer vikten att läggas på framförallt hörförståelse och tal, t ex. att kommunicera per telefon och med myndigheter. Språket är många gånger den avgörande faktorn för att få ett arbete eller att klara sina studier.
Att bo leva och arbeta i Sverige. Detta är ett block vars innehåll sträcker sig över allt från hur det svenska samhället är uppbyggt till hur man skaffar en e-legitimation.
Yrkes- och arbetslivskunskap. Hur hittar jag jobben? Hur är det att arbeta i Sverige, vilka anställningsformer finns det? Ska jag utbilda mig, och till vad? Vilket ansvar har jag som arbetstagare? Vilka försäkringar gäller?
Individuella ämnen som förkunskap till tilltänkta utbildningar eller kunskaper som ökar möjligheten till ett arbete. Det kan vara kärnämnen, körkortsteori, kursen” Sjukvård och hälsa” vilken ger en bra förkunskap för fortsatta studier till undersköterskeutbildningen eller personlig assistent. (Förutsättningen för att få läsa dessa kurser är att deltagaren är på en språknivå som gör det möjligt)
Praktik. Målet är att kursen också ska bestå av praktik. Deltagaren får hjälp att hitta en passande praktikplats.
Validering. Möjlighet till validering i Generella kompetenser och Användning av digitala medier

EUflagga Socfondafhslogga