Outlook

 

Uppdaterad!

Outlook bild

S

Har ni en ungdomsgrupp i församlingen som vill dela liv och tro med en ungdomsgrupp någon annanstans i den världsvida kyrkan? Luleå stift och Älvsby folkhögskola bjuder in till det internationella ungdomsprojektet Outlook, ett utbyte mellan ungdomsgrupper från de vänstift och vänförsamlingar som Luleå stift har.

Tillsammans med en ledare från församlingen åker 3-5 ungdomar (minst 16 år gamla) under våren 2017 till en församling i den världsvida kyrkan under en vecka. Det kan vara en församling i ett av våra vänstift, Konde i Tanzania och Norwich i England, eller en vänförsamling som ni själva har en etablerad kontakt med. Både innan och efter resan deltar ni i förberedelse- och uppföljningskurser på Älvsby folkhögskola. Under sommaren 2017 kommer de utländska ungdomsgrupperna till Luleå stift till ett internationellt ungdomsläger där ni också deltar. Max 10 församlingar i Luleå stift kan delta i projektet.

Kostnader
Egeninsatsen för församlingen är arbetstid, resor inom Luleå stift och 5000 kr per deltagare. Församlingen beslutar själv om eventuell egenavgift för deltagarna. Deltagaravgift för det internationella lägret sommaren 2017 tillkommer.
Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola står för kostnader och planering av program vid förberedelsekurser, utlandsresor och uppföljning. Planering och bokning av utlandsresor sker och bekostas av projektet.

Tidsplan
Anmälningstiden har gått ut.
18-20 november: Förberedelsekurs 1 på Älvsby folkhögskola
3-5 februari: Förberedelsekurs 2
V 10, 4-11 mars: Resa till England och Tanzania
31 mars-2 april: Uppföljningskurs, Älvsby folkhögskola
Sommaren 2017: Internationellt sommarläger

Frågor och intresseanmälan
Elin Sharew
070-389 13 33
elin.sharew@alvsbyfolkhogskola.nu

Anders Höglund, 070-572 85 07
anders.j.hoglund@svenskakyrkan.se

Bakgrund till projektet
Idag erbjuder Luleå stift olika möjligheter för unga som vill upptäcka världen; Volontärlinjen vid Älvsby folkhögskola, utbytesprogrammet; Ung i den världsvida kyrkan och det Sida-finansierade; Praktikantprogrammet. Även andra satsningar genomförs, till exempel ungdomsseminarier under internationella konferensen, stöd till församlingsresor till vänförsamlingar, Auschwitz tur och retur och ung ledare-utbildning.
Det internationella ungdomsarbetet i Luleå stift har stor utvecklingspotential både i omfattning och i åldersspridning. För att ha ett hållbart internationellt arbete krävs stor delaktighet och olika åldersgruppers medverkan. En viktig beståndsdel i ungdomsarbetet är att ungdomsledarna är minst lika mycket inkluderade som ungdomarna, för att få en ordentlig förankring i församlingen. Projektet vill bygga på befintliga kontakter som stiftet och församlingarna redan har, för att stärka dessa. Det ger större kunskap om stiftets internationella kontakter och Svenska kyrkans internationella arbete i stort. Genom att mötas och bygga relationer manifesterar vi tydligt att vi alla är ett i Kristus och får vänner i den världsvida kyrkan. Projektet är ömsesidigt och internationella partners medverkar i planering, genomförande och deltagande.