Stärk församlingen med en ung praktikant!

Praktikåret ungresurs.nu är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 och 25 år att göra en insats för medmänniskor, och dela en församlings tro och liv i Svenska kyrkan. En praktikant i församlingen blir både en extra resurs här och nu, och en viktig möjlighet för rekrytering till yrken inom Svenska kyrkan.
Ansök senast 18 januari för att ta emot en praktikant för året 20201/2022.
Inför skolåret 2021/2022 förstärks ungresurs.nu genom att Luleå stift och Älvsby folkhögskola finns med i arbetet. Ett roligt och viktigt tillskott för att fler unga ska få möjlighet till praktik i Svenska kyrkan.  En del i förstärkningen innebär att kursen på Helsjön folkhögskola även ges på Älvsby folkhögskola.
Praktikåret har funnits i sin nuvarande form sedan 2013, men är resultatet av en 50-årig historia av volontärprogram i Svenska kyrkans församlingar. De senaste sju åren har arbetet bedrivits från Göteborg, och det är fortfarande Göteborgs stift som har flest aktiva praktikförsamlingar.
Handläggare för ungresurs.nu är Cecilia Cedergren på Göteborgs stiftskansli, Cecilia.cedergren@svenskakyrkan.se, 031-771 30 67.
Kontaktperson i Luleå stift är Pär Parbring, par.parbring@svenskakyrkan.se, 0910-72 57 42.
Mer info på ungresurs.nu