Internat

Älvsby folkhögskola har ett 50-tal rum för internat, läger- och kortkursverksamhet samt uthyrning i mån av plats

Här finns TV-rum, tvättstuga, torkrum, städskrubb och flera gemensamma kök. Rummen har varierande standard men alla har sköna sängar!
I anslutning till internatet ligger en vallabod med fläktrum och personliga skåp för skidutrustning, cyklar mm.
Gymmet i huvudbyggnadens källare kan användas till kompletterande träningspass.

Internatföreståndare
Agneta Eklund är vår internatföreståndare. Hon ser till att alla kursdeltagare har ett bra boende och jobbar med boende, nycklar, ordning, kontakt med föräldrar, ordnar husmöten etc. Hon jobbar även drogförebyggande då vårt internat är drogfritt.
En kväll i veckan inbjuds alla till internatfika då man bakar sitt eget fika.
Agneta nås på: agneta.eklund@afhs.nu 070-357 23 08

Gemensamma utrymmen
Som kursdeltagare på internatet har du även möjlighet att använda dig av skolans gemensamma utrymmen såsom bibliotek, kapell, gymnastikhall under dag- och kvällstid.

Internet
Trådlös internetanslutning finns på hela skolan.

Drog- och närvaropolicy
Älvsby folkhögskola, med Svenska kyrkan i Luleå stift som huvudman, erbjuder en positiv miljö för att gemensamt växa i kunskap och färdighet inom olika områden. Arbetet består av individuella studier i samverkan med lärare samt arbete i grupp där kursdeltagare lär av varandra.
Här ska människor också få en fristad från alkohol och droger.
Bruk eller innehav av dessa accepteras därför inte inom någon del av verksamheten eller på skolans område.
Observera att även rökning enbart är tillåtet på anvisad plats utanför skolans byggnader.
Dessa policyfrågor bygger på förtroende för dem som deltar i verksamheten eller bor på skolans internat.
Läs mer i vårt policydokument

Som kursdeltagare och /eller boende vid Älvsby folkhögskola förbinder jag mig att
• Anmäla all frånvaro till expeditionen tel. 0929-723 30.
• Själv ta reda på innehållet i missade lektioner och ta ansvar för att komma ikapp.
• Följa skolans drogpolicy, jag accepterar att missbrukat förtroende leder till avstängning/uppsägning.
• Aktivt medverka till att skolans drogpolicy efterlevs.

Internatavgift
Internatavgiften betalas genom faktura per 4-veckorsperiod. Måltider som ingår varierar beroende på om du är kursdeltagare på Älvsby folkhögskola eller ej (t ex Älvsbyns gymnasium). Priset på logi varierar beroende på rummets storlek och standard. Vi erbjuder endast helinackordering, dvs kost och logi tillsammans.
Internatplats tilldelas i mån av plats! Kontakta oss.
För ytterligare information t ex terminstider, expeditionens öppettider etc. se även till studerande.
För aktuella priser, kontakta exp på 0929-723 30, info@afhs.nu