Information till studerande

Skolans adress: Älvsby folkhögskola, Nygrensvägen 28, 942 33  ÄLVSBYN
Bankgiro: 757-7802
Organisationsnummer: 898800-1205
E-postadress: info@afhs.nu
Hemsida: www.afhs.nu
Växel: 0929-723 00

Expeditionen är öppen:
Måndag-fredag 10.00-14.00
Stängt 11.30-12.30

Köket: 0929-723 21
Jourtelefon: 070-308 12 25
Frånvaroanmälan: 0929-723 30, 723 00, eller skicka ett SMS till 070-327 13 30

Telefon och mailadresser till lärare och all personal hittar du på vår kontaktsida HÄR

Adressändring/nytt telefonnummer:
Anmäls snarast till skolans expedition!

Alkohol och narkotika:
Vi vill ge människor som deltar i våra utbildningar en fristad från alkohol och narkotika. Därför accepteras inget bruk eller innehav av droger inom skolans verksamhet, lokaler eller internat. Se vårt policydokument.

Starka dofter
Undvik parfym och starka dofter av hänsyn till de som har allergier mot detta.

Bastu:
Finns i huvudbyggnadens källarvåning (nedgång från cafédelen) samt i källaren på bostaden Ugglan. Se särskilt anslag.

Bibliotek:
Finns till ditt förfogande under kursen. Om du lånar skall du skriva lånekort enligt anvisning.

Fritid:
I huvudbyggnaden finns ett litet bibliotek, Galleri K och foajé med lokal- och rikstidningar samt andra tidskrifter. Utrustning för styrketräning finns i huvudbyggnadens källare.

Försäkring:
Skolan har en gruppförsäkring för samtliga kursdeltagare.
Kontakta expeditionen.

Hyresavtal:
Upprättas mellan skolan och inackorderad studerande beträffande hyresvillkor.

Kapellet:
Är alltid öppet för dig till stillhet och meditation.
Morgonbön hålls tisdag, onsdag, torsdag och fredag kl 08.10
Välkommen!

Låsning:
Huvudbyggnaden blir låst 16.00 Rumsnycklarna passar till huvudbyggnadens ytterdörrar och till studerandebostädernas ytterdörrar.
Skolan är larmad nattetid efter kl 23.00.

Motion:
I huvudbyggnaden finns gymnastik och motionshall, omklädningsrum, duschrum samt bastu. I bostaden Ugglan finns också dusch- och bastumöjlighet. Elljusspår, skidspår och bra promenadstigar finns i anslutning till skolan.

Aulan/gympasal:
Använd skor med sulor som inte svärtar.

Motorvärmare:
Kan hyras genom Carina Lundgren på expeditionen. Avgift under tiden nov – mars är 800 kr, 400 kr/termin.
Parkeringsförbud råder inom skolområdet.

Måltider:
Serveras i restaurangen måndag – fredag
Frukost 07.30–08.15
Fm kaffe 09.30-09.50
Lunch 11.00-13.00
Em kaffe 14.00-14.20
Middag 16.30-17.30 (ej fredagar)
När kortkurs pågår, serveras måltider under lördag och söndag. (Var vänlig säg till om Du skall äta då)

Måltidshäften:
Kan köpas i restaurangen i samband med lunch eller på exp. Kaffe betalas direkt i matsalen.
Priser för kursdeltagare;
Frukost, 54 kr
Fm kaffe, 0 kr
Skorpa, 10:-
Enbart kaffe, 15 kr
Lunch och middag, 80 kr

Nycklar:
Utlämnas av expeditionen.
Kostnad för borttappad nyckel; 800kr.

Post:
Ankommande, läggs i postfacken vid exp under förmiddagen måndag –fredag. Avgående post kan läggas i blå postboxen utanför exp.
Tömning vardagar kl 10.00.

Rökning:
Rökning sker utomhus på speciell plats.

Samkväm:
Ordnas på skolan några gånger per termin med varierande innehåll. Alla är välkomna.
  
Serviceavgift:
Den är för närvarande är 550 kr/termin, erlägges av samtliga kursdeltagare I den ingår: kaffe, förtäring vid examen, advent/lucia, olycksfallsförsäkring, fri tillgång till internet, kopiering, tillgång till träningslokaler.

Skada:
På fasta eller lösa inventarier inom skolan skall omedelbart anmälas till vaktmästaren.

Studerandekåren:
Väljer studeranderåd och olika kommittéer för skilda uppgifter i skolsamhället.

TV:
Finns i  alla dagrum på internatet

Vallabod med förvaringsskåp för skidutrustning:
Finns i Ugglans källare.

Värdesaker:
Lämna inga värdesaker i ytterkläderna

Husdjur:
Är ej tillåtna i internatet eller i övriga lokaler, förutom i särskilt enskilda fall där överenskommelse är gjord i förväg.

Välkommen till Älvsby folkhögskola!