Långa kurser

Här till vänster kan du läsa om våra långa kurser

mangfald

De som studerar vid en folkhögskola gör det av olika anledningar. Några söker sig till skolan utifrån speciella intressen.
Några väljer folkhögskola på grund av att man har särskilda behov.
Några vill börja om sitt studerande – ofta efter många års uppehåll.
Vägarna in i skolan är alltså många, nästan lika många som antalet kursdeltagare.

Att studera vid folkhögskola är att studera tillsammans med andra med folkbildningen som mål. I olika studiegrupper, utifrån intressen och behov så skapas samarbete, vänskap, olika infallsvinklar på det man gör samt byte av erfarenheter.
Vid Älvsby folkhögskola försöker vi sätta samman undervisnings- och lektionsgrupper så att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Ibland är en grupp liten – då det är den bästa lösningen. Ibland är gruppen stor – då det berikar arbetet. I ett ämne har man några man arbetar tillsammans. Ett annat ämne innebär andra studiekamrater.
Den fortsatta presentationen av skolan handlar därför inte främst om vilka olika klasser som finns. Det är i stället en beskrivning av en bukett infallsvinklar och möjligheter som skolan erbjuder. Tillsammans söker skolan och kursdeltagaren det innehåll som är bäst.