Etableringskurs

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder Älvsby folkhögskola Etableringskurs för nyanlända.

Syftet med Etableringskursen är att skapa förutsättningar för  en gynnsam språkutveckling för människor som saknar färdigheter i att kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Målet är, att deltagarna ska få ökade färdigheter i att kunna uttrycka sig i tal och skrift, få kännedom om hur den svenska arbetsmarknaden/arbetsplatserna fungerar och hur närsamhället fungerar.

I kursen ingår:

  • Teoristudier – språkinlärning, kommunikation, läs- och skrivträning
  • Lärande i arbetet – praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats med en handledare
  • Skolgemensamma aktiviteter
  • Friskvårdsaktiviteter
  • Kreativa aktiviteter

Kursansvarig: Leine Norén
Telefon: 070-320 16 61
E-post: Leine Norén