Allmän kurs

 Kursinformation

Studietakt: Heltid (100 %) eller deltid (50-75 %). Heltidsstudier är 20 lektionstimmar/vecka på skolan samt studietid hemma.
Längd: 1-3 års studier efter behov.
Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- eller gymnasienivå.
Kurstid:
Hösttermin: 2021-08-23 – 2021-12-21
Vårtermin: 2022-01-10 – 2022-06-10
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.
Serviceavgift tillkommer. Läs mer här

Sista ansökningsdag: 15 maj. I mån av plats kan vi anta deltagare som söker senare.
Ansökningshandlingar: här
Kursansvarig: Leine Norén
Telefon: 070-320 16 61
E-post: Leine Norén (leine.noren@afhs.nu)

Vid allmän kurs finns möjlighet att läsa in grundskolans kärnämnen och/eller läsa in gymnasiet.
Utbildad personal erbjuder extra stöd för den som har särskilda behov. Det kan gälla inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller otillräckliga kunskaper i svenska språket.

Kursmål:
Ge allmänbildning och behörighet för fortsatta studier (yrkesstudier eller universitet). Utbildningen strävar efter att öka intresset för samhällsfrågor och att deltagarna  utvecklas i mötet med andra människor. Studierna kan, efter två eller fler terminer (beroende på tidigare studier och erfarenheter), ge grundläggande behörighet för fortsatta studier och även särskild behörighet i vissa ämnen t.ex. svenska, engelska och matematik.

Ämnen:
Grundskola: Svenska, engelska och matematik.
Gymnasiet: Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap.

Till dig med svenska som modersmål ー tillval:
Extra stöd och körkortsteori.

Till dig med svenska som andraspråk ー tillval:
Extra stöd, körkortsteori, engelska och matematik.

Antagning:
Antagning sker genom en samlad bedömning av inskickade ansökningshandlingar, samtal med referenspersoner och/eller personlig kontakt.
Vid urvalsprocessen utgår vi från följande kriterier:

  • Sökanden som saknar grundläggande behörighet från grundskola eller gymnasium har förtur.
  • Vi ser till den sökandes motivation och intresse för att studera.
  • Vi bedömer om den sökande visar god social kompetens, t.ex. visar förmåga att reflektera över sin roll i grupper, se andras behov och ta hänsyn till dem.
  • Den sökande bör ha tillräckliga kunskaper i svenska för att tillgodogöra sig kursen/kurserna.

Du kan ansöka till Allmän kurs om du har fyllt 18 år och uppfyller något av dessa kriterier:

  • är svensk medborgare,
  • är folkbokförd i Sverige,
  • är medborgare i ett EU- eller EFTA-land
    eller
  • har permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och är folkbokförd i Sverige.

Vi har möjlighet att ta emot en mindre andel asylsökande med LMA-kort eller personer från ett icke EU/EFTA-land med samordningsnummer (oftast gäststuderande).
Vid antagning av personer från ett icke EU/EFTA-land eller personer med LMA-kort prioriterar vi dem som har anknytning till huvudmannens samarbetspartners.