Vårdbiträdesutbildning med språkstöd

 Kursinformation

Studietakt: Heltid. Heltidsstudier är 20 lektionstimmar/vecka.
Längd: 2 års studier.
Studiestödsnivå (CSN): gymnasienivå
Kurstid:
År 1: 2019-08-26 – 2020-06-05
År 2: augusti 2020 – juni 2021
Behörighetskrav: Svenska som modersmål eller kunskap motsvarande SFI-C.
(Språktest görs i början av kursen)
Antagningsförfarande: Se längst ned på sidan.
Sista ansökningsdag: 20 augusti. Antagning sker i mån av plats.
Ansökningshandlingar: hittar du här
Kursansvarig: Leine Norén
Telefon: 070-320 16 61
E-post: Leine Norén

Vårdbiträdesutbildning med språkstöd
Den här utbildningen är för dig som vill arbeta inom vården som vårdbiträde och saknar kunskaper i svenska språket motsvarande grundskolans
årskurs 9, eller av andra skäl behöver språkstöd i svenska och extra mycket tid för dina studier. Utbildningen sker på plats i grupp, ej distans.
För att trivas med att arbeta inom vård och omsorg behöver du tycka om att arbeta med människor. Vårdbiträdesutbildningen ger dig kunskaper för att arbeta inom hälso- och sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg eller inom handikappomsorgen. Som vårdbiträde har du varierande arbetsuppgifter beroende på var du arbetar. Ditt arbete kan bestå i att ge stöd och hjälp med personlig vård och omsorg samt hushållsuppgifter. Det kan även vara sociala, specialpedagogiska och en del administrativa uppgifter. Med dina insatser hjälper du människor att leva ett så självständigt och aktivt liv i sin vardag som möjligt.

 Utbildningens innehåll
Utbildningens innehåll är enligt Skolverket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet, utformat för arbete som vårdbiträde.
Du kommer att läsa motsvarande 800 poäng gymnasiekurser inom vård och omsorg, samtidigt läser du svenska på antingen SFI-nivå och/eller svenska som andraspråk på grundläggande- eller gymnasienivå. I utbildningen ingår även kurser i yrkessvenska, studieteknik samt digital kompetens.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utbildningen. Arbetsplatsförlagt arbete innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du tilldelas din APL-plats genom folkhögskolans samarbete med vård- och omsorgscollege i Älvsbyns kommun.
Utbildningen kan kompletteras via Vuxenutbildningen och leda till arbete som undersköterska. För att kunna studera vidare till undersköterska krävs att du efter avslutad vårdbiträdesutbildning har antingen betyg från svenska i grundskolan eller betyg i SAS-grund.

Antagningsförfarande:
Antagning sker utifrån inskickade ansökningshandlingar, samtal med referenspersoner och/eller personlig kontakt.
Vid urvalsprocessen utgår vi från följande kriterier:

  • Vi ser till den sökandes motivation och intresse för att studera.
  • Vi bedömer om den sökande visar god social kompetens. Ex. visar förmåga att reflektera över sin roll i grupper, se andras behov och ta hänsyn till dem.
  • Den sökande ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Du kan ansöka till Vårdbiträdesutbildningen om du har fyllt 18 år och uppfyller något av dessa kriterier:

  • är svensk medborgare
  • är folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i ett EU-och EES-land
  • har permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och är folkbokförd i Sverige.

Vi har möjlighet att ta emot en mindre andel asylsökande med LMA-kort eller personer från ett icke EU/EES-land med samordningsnummer (oftast gäststuderande).
Vid antagning av personer från ett icke EU/EES-land eller personer med LMA-kort prioriterar vi dem som har anknytning till huvudmannens samarbetspartners.