Hållbart liv, start hösten 2017

Hallbart logga

Kurslängd: 16 veckor (CSN-berättigad)
Datum: 28 augusti – 15 december
Studietakt: Helfart
Kostnad: All undervisning är kostnadsfri. En servicekostnad tas ut på 500:- för kopiering, internet, gym och försäkring. En sammanlagd kostnad på 3000:- tillkommer för boende, mat och resor för dagar i Jäckvik, Sundet och Rismyrliden.
Boende: Det finns rum på skolans internat att hyra. Kontakta oss. Ring 0929-723 30 eller info@afhs.nu
Mat: Kan köpas på skolans restaurang.
Vid frågor: Simon Jonsson, simon.jonsson@alvsbyfolkhogskola.nu
Studieort: Älvsbyn
Ansökan: Fyll in din ansökan HÄR
Sista ansökningsdag: 19 maj 2017

Matilda och Elin om Hållbart Liv:

Simon om Hållbart Liv:

 

Relation – Handling – Teologi – Kunskap

Hållbart Liv är en ny kurs som startar hösten 2017 på Älvsby folkhögskola. Målet med kursen är att kursdeltagaren genom föreläsningar, boksamtal, studiebesök, grupparbeten, samtal och fältstudier ska få en grund att stå på i frågorna som rör det på sikt hållbara livet. Kursen har också som mål att ge relevanta redskap för att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna fortsätta att leva hållbart – ekologiskt, teologiskt och socialt. 

Kursen vill också försöka uppmuntra till ett liv i närhet till naturen och en djupare teologisk förståelse kring frågor som rör förvaltarskap och försoning samt ge redskap till en holistisk och hållbar livsstil. Kursen har också som mål att ge en grundläggande förståelse av bibeln och kristen tro som helhet.
Under kursens gång kommer vi bland annat att tillbringa fyra dagar i Jäckvik och några dagar i Rismyrliden.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord
Så börjar Bibeln, världens mest lästa bok.
Den första människan gavs, enligt bibeln, namnet Adam och skapades av Gud genom att Gud blåste sin livskraft i en handfull jord. Adam betyder människa på hebreiska och jord heter adamah. Den första människan var alltså Adam från adamah – människan från jorden. Augustinus, en av kyrkohistoriens största teologer beskrev människan kort och gott som Terra Animata – besjälad jord.
Människan fick sedan förtroendet att förvalta Guds skapelse. Frågan är hur det går för oss?

Hallbart

Välkommen med din ansökan!