Fortsatt elitsatsning efter avslutat idrottsgymnasium