Flyktingarbetet i församlingen

Välkommen till en ny kurs för dig som möter ideella i flyktingarbetet i din församling.

Luleå stift och Älvsby folkhögskola refugee-1244692_960_720erbjuder nu en ny kurs under hösten 2017, för att stötta församlingar i sitt arbete med flyktingar.

Målgrupp:
Församlingsanställda som arbetar med ideella och flyktingar. Vid första tillfället ska helst arbetsledare delta.

Syfte:
Att stärka församlingsanställda i deras arbete med ideella inom flykting – och integrationsområdet, genom att ge verktyg för att ha ett långsiktigt arbete. Kursen avser också att stärka församlingsanställda i deras arbete med idealitet och psykosocialt stöd.
Kursen innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och reflektioner. Mellanperioderna d v s tiden mellan kursens innedygn, sker i det lokala sammanhanget i församlingen inom respektive arbetsområden. Dessa uppgifter kan t ex vara observationer, att prova på det som lyfts under inneveckorna med mera.
Några av de områden som lyfts under kursen är den teologiska grunden för flyktingarbetet, grunderna i psykosocialt stöd, strategiarbete, stress och gränssättning, prova på handledning, integration och inkludering och att möta fördomar och intolerans.

Ny föreläsare
Nu är det klart att Håkan Sandvik kommer till kursen. Han kommer att undervisa om;Håkansandvik (Small)
– Teologi: Uppdraget som kyrka. Hur ser vi på det i
församlingens arbete, i prioriteringar?
– Interreligiöst arbete.
Håkan Sandvik är komminister i Mariefreds församling. Håkan har levt i Mellanöstern i olika perioder sedan 1980. Han har också arbetat med flykting- och
integrationsfrågor och är intresserad av religionsmöten i vardagen.
Lyssna till hans morgonandakt HÄR

Kursen är förlagd till Älvsby folkhögskola och består av tre kurstillfällen (lunch till lunch).
> Kurstillfälle ett är 28 – 29 september 2017. Kursprogrammet hittar du HÄR
> Kurstillfälle två är 26-27 oktober 2017.
> Kurstillfälle tre är 30 november – 1 december 2017.
> Kursen följs upp med berörda församlingar i början av 2018.

Kostnad:
All undervisning är kostnadsfri. Vid varje kurstillfälle kostar maten 400 kronor.

Logi:
Betalas av kursdeltagarna och finns i mån av plats vid Älvsby folkhögskola eller Polar Hotell som ligger på gångavstånd till folkhögskolan.
Logi bokas:
> Älvsby folkhögskola: 0929-723 30 eller info@afhs.nu
> Polar Hotell: http://polarhotel.com/

Sista anmälningsdag:
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig.

Anmälan:
Anmälan är stängd
Även arbetsledare anmäler sig till kursdag ett.

Frågor och upplysningar lämnas av kursansvarig Matilda Wiklund:
matilda.wiklund@afhs.nu 070-322 88 52

luleastift

afhslogga