Inblick i Svenska kyrkan 2019-2020

Skärmavbild 2016-09-21 kl. 12.46.42

Studieort: Älvsby folkhögskola
Studieform: Modifierad distans
Ansökan: Fyll i din ansökan här
Sista ansökningsdag: 15 november 2019
För vem?: Anställda och ideella i Svenska kyrkan samt andra intresserade.
Kurstid: November 2019 – februari 2020, se upplägg och datum nedan.
Kostnad: 400 kr per kurstillfälle inklusive mat.  All undervisning är kostnadsfri.
Logi: Vi har rum på Älvsby folkhögskola. Logi hos oss bokar du på
0929-723 30, info@afhs.nu
Kursansvarig: skolpräst Bo Eriksson, 070-290 98 75 bo.eriksson@afhs.nu 

Inblick är en grundutbildning speciellt framtagen för anställda och ideella i Svenska kyrkan samt andra intresserade. Kursen ger dig Inblick i Svenska kyrkan, dess tro, liv och tradition. Målet är att du ska få ökad kunskap och tillfälle till reflektion för att kunna känna dig mer hemma i Svenska kyrkan.
Kursen innehåller olika föreläsningar, en öppenhet för frågor och samtal, delande av tankar och erfarenheter, gudstjänstbesök och distansstudier.
Detta är en modifierad distanskurs vilket innebär att den består av två delar – dels tre gemensamma kurstillfällen på plats i Älvsbyn, dels distansstudieuppgifter mellan träffarna samt före första träffen.
De gemensamma träffarna är förlagda till Älvsby folkhögskola och består av tre kurstillfällen.

Datum och tider:
Distansstudieuppgifter, (skickas via mail före kurstillfälle ett)
Kurstillfälle ett: 19-20 november 2019.
Distansstudieuppgifter
Kurstillfälle två: 9-10 januari 2020.
Distansstudieuppgifter
Kurstillfälle tre: 4-5 februari 2020.

Tider för alla kurstillfällen:
Dag ett, start kl 12.00 med lunch, slut ca 21.00.
Dag två, start kl 08.00 slut, kl 12.00 med lunch.