Inblick i Svenska kyrkan 2020-2021

Skärmavbild 2016-09-21 kl. 12.46.42

Studieform: OBS! Nu helt på distans
Anmälan: Anmälningstiden har gått ut. För vidare information kontakta skolpräst Bo Eriksson, 070-290 98 75 bo.eriksson@afhs.nu
Sista anmälningsdag: 23 november 2020
För vem?: Anställda och ideella i Svenska kyrkan samt andra intresserade.
Kurstid: december 2020 – februari 2021, se upplägg och datum nedan.
Kostnad: 200 kr.
Kursansvarig: skolpräst Bo Eriksson, 070-290 98 75 bo.eriksson@afhs.nu 

Inblick är en grundutbildning speciellt framtagen för anställda och ideella i Svenska kyrkan samt andra intresserade. Kursen ger dig Inblick i Svenska kyrkan, dess tro, liv och tradition. Målet är att du ska få ökad kunskap och tillfälle till reflektion för att kunna känna dig mer hemma i Svenska kyrkan.
Kursen innehåller olika föreläsningar, en öppenhet för frågor och samtal, delande av tankar och erfarenheter, gudstjänstbesök och självstudier.
Detta är numer en distanskurs. Den består av två delar – dels tre gemensamma kurstillfällen där vi möts på videokonferenssystemet Zoom, dels självstudieuppgifter mellan träffarna samt före första träffen.

Datum och tider:
Självstudieuppgifter, (skickas via mail före kurstillfälle ett)

Kurstillfälle ett:
1 december 2020 kl. 09.00-17.00
2 december 2020 kl. 08.30-12.00
Självstudieuppgifter

Kurstillfälle två:
14 januari 2021 kl. 09.00-17.00
15 januari 2021 kl. 08.30-12.00
Självstudieuppgifter

Kurstillfälle tre:
9 februari 2021 kl. 09.00-17.00
10 februari 2021 kl. 08.30-12.00