Själavård för unga, våren 2018

Välkommen till kursen Själavård för unga. Denna gång ges kursen i norra Lapplands kontrakt.
Foldern i .pdf-format hittar du här

Allt fler unga mår dåligt och saknar vuxna att tala med. Luleå stift satsar därför
på en utbildning i själavård för unga.

Kursen har ett maxantal på 10 personer och kommer i möjligaste mån att fördelas
mellan församlingar och olika yrkeskategorier.

Kursplan
Efter genomgången kurs ska deltagaren ha:
• Genom dialogisk samtalsträning fått tillgång till ett nytt verktyg för själavårdande
samtal med ungdomar samt ha provat detta i nya samtalsforum.
• Fördjupad kunskap om ungdomars livssituation, både generellt och i den
egna församlingen.
• Identifierat ungdomarnas mötesplatser i den egna församlingen.
• Identifierat vilka resurser som finns i den egna församlingen för att möta
ungdomar i själavårdande samtal.

Kursomfattning
Kursen omfattar sex dagar under tre olika tillfällen. Mellan dessa arbetar man individuellt med uppgifter på nätet samt i dialog med de andra kursdeltagarna och kursledningen. Kursen innehåller dialogisk samtalsträning, föreläsningar,
interaktiva seminarier samt självstudier av kurslitteratur.

Målgrupp
Gäller diakoner, pedagoger, präster och musiker som i sitt arbete möter ungdomar
i Norra Lapplands kontrakt i första hand. Kursen kommer också att erbjudas
övriga kontrakt när denna kursomgång är avslutad.

Tid
Start 23-24 januari 2018, avslutning 16 maj 2018. Kursen omfattar 90 timmar
varav 42 timmar är gemensamma träffar och 48 timmar är studier på distans.
Deltagande förutsätter närvaro vid alla sex dagarna.

Kursdagar
1:a tillfället: 23-24 januari
2:a tillfället: 20-21 mars
3:e tillfället: 15-16 maj
Alla dagar kl. 09.00–16.00 förutom första dagen då vi kör till 21.00

Plats
Församlingshemmet i Kiruna. Behöver du boende i samband med kursdagarna
bokar du själv boende på hotell eller vandrarhem i Kiruna.

Medverkande
Birgitta Olofsson Marklund, personalkonsulent Luleå stift
Satu Brännström, stiftsdiakon Luleå stift
Simon Jonsson, skolpräst Älvsby folkhögskola
Robert Koss, kyrkoherde i Bureå församling

Kostnad
3 000 kronor (kurslitteratur ingår)
För frågor kring kursen kontakta
Satu Brännström, stiftsdiakon 0920-26 47 45
E-post: satu.brannstrom@svenskakyrkan.se
Simon Jonsson, skolpräst 072-450 63 14
E-post: simon.jonsson@alvsbyfolkogskola.nu
Åsa Wiik Sandlund, stiftspedagog 0920-264703
E-post: asa.wiik.sandlund@svenskakyrkan.se

Före kursstart kommer du som har blivit antagen att bli kontaktad av kursledningen.
Innan kursstarten ska litteraturen läsas.

Anmälan till Stiftskansliet
Senast den 4 december via Luleå stifts hemsida. Obs! Anmälan är bindande!
http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=7696

Senast 7 december får du besked om du har blivit antagen till kursen.