Teologi för pedagoger hösten 2020 i Umeå eller Älvsbyn

– för dig som är församlingsanställd med pedagogiska uppgifter.
Hösten 2020 i Umeå och Älvsbyn!

Arbetar du i församling och har pedagogiska uppgifter?
Längtar du efter teologisk fördjupning och reflektion?
Då är detta kursen för dig.
Det är inte alltid så enkelt att få tid till egen teologisk reflektion och fördjupning när man befinner sig mitt i  församlingsarbetet.
Samtidigt är detta viktigt för att känna att man har något att ge vidare och för att själv kunna växa och utvecklas. För att möta detta behov, som vi har sett i församlingarna, har vi nu tagit fram kursen ”Teologi för pedagoger”. Syftet med kursen är att den ska ge fördjupad kunskap om bibeln, kyrkans tro och bekännelse med utrymme för teologisk reflektion utifrån den egna tron och erfarenheten. Vi kommer också att jobba med hur detta ska kunna tillämpas i församlingsarbetet genom t ex förhållningssätt och prioriteringar. Vi kommer dock inte att lära ut några speciella metoder för församlingsarbetet utan vill med den här kursen lyfta fram vikten av teologisk reflektion och fördjupning och att det har ett egenvärde i sig.
Vi vill också rusta dig som kursdeltagare att på egen hand kunna fördjupa dig teologiskt.

Kursinnehåll:
Under kursen kommer vi att inrikta oss på större teologiska teman för att ge dig en bredare teologisk grund att stå på och redskap att själv kunna fördjupa dig i frågor som känns aktuella. Kursen kommer innehålla föreläsningar, samtal, tid för enskild och gemensam
reflektion, andakter, gudstjänster och distansstudieuppgifter.
Allt detta tror vi ska hjälpa oss att tillsammans växa på djupet i vår kristna tro.
Kursplanen hittar du här

Tidsramar och upplägg:
Både kursen i Umeå och i Älvsbyn består av tre kurstillfällen samt uppgifter att utföra i mellanperioderna.
Ungefärliga tider:
Dag 1 start med lunch kl 12.00. Avslutas 20.30.
Dag 2 8.00 till 20.30.
Dag 3 8.00 till 12.00, därefter lunch.
Exakta tider meddelas innan kursstart.
Mellan varje kurstillfälle ges uppgifter att arbeta med. Även detta är en viktig del av kursen och kräver att man som kursdeltagare kan avsätta tid för distansstudier motsvarande 4 tim/vecka.

Hela kursen ges både i Umeå och i Älvsbyn. Välj den plats som passar dig.

Umeå, församlingsgården Öst på stan. Kursdatum:
2-4/9 (Ons – fre)
Distansstudieuppgifter
29/9-1/10 (Tis – tors)
Distansstudieuppgifter
4-6/11 (Ons – fre)
Mat, boende och kostnad:
Kost 1 150 kr per kurstillfälle, dvs 3 450 kr för hela kursen, utom frukost. Boende ordnar du själv. Vi har några rum reserverade.
Kontakta Louise för mer information.
louise.viklund@afhs.nu
Anmälningstiden har gått ut.  För mer information kontakta Inger Nilsson, 070-316 82 78 inger.nilsson@afhs.nu

Älvsby folkhögskola. Kursdatum:
16-18/9 (Ons – fre)
Distansstudieuppgifter
13-15/10 (Tis – tors)
Distansstudieuppgifter
18-20/11 (Ons – fre)
Mat, boende och kostnad:
Kost 700 kr för per kurstillfälle, dvs 2 100 kr för hela kursen, utom frukost. Boende med
frukost kan bokas på Älvsby folkhögskola. Kontakta Louise:
louise.viklund@afhs.nu
Anmälningstiden har gått ut.  För mer information kontakta Inger Nilsson, 070-316 82 78 inger.nilsson@afhs.nu

Målgrupp:
För dig som är församlingsanställd med
pedagogiska uppgifter och som vill få
teologisk fördjupning.

Mål:
Kursen ska ge fördjupad kunskap om bibeln, kyrkans tro och bekännelse med utrymme för teologisk reflektion utifrån den egna tron och erfarenheten.

Kursledning:
Bo Eriksson, Skolpräst och lärare, Älvsby folkhögskola.
Johanna Rönnlund, Masterstudent i teologi – VID Specialized university, Stavanger.
Inger Nilsson, Utbildningsledare, Älvsby folkhögskola.
Maria Berglund, stiftspedagog, Luleå stift.

Arrangör:
Älvsby folkhögskola i samverkan med Luleå stift.

Kursledare/upplysningar:
Inger Nilsson, 070-316 82 78 inger.nilsson@afhs.nu
Bo Eriksson, 070-290 98 75 bo.eriksson@afhs.nu